Hoppa till innehåll

Dag 8: Herre, må vår samhörighet bli ett tecken på ditt rike.

Jesus sade: ”Gå du och gör som han!” (Luk 10:37)

Ytterligare bibelställen
Romarbrevet 12:9–13
Psaltaren 41:1–2

Reflektion
Genom dessa ord – ”Gå du och gör som han” – sänder Jesus
ut var och en av oss, och var och en av våra kyrkor, till att
omsätta i våra liv hans bud att älska. Vi inspireras av den
heliga Anden och sänds ut att bli en ”annan Kristus”, genom
att sträcka oss ut mot den lidande mänskligheten med
medkänsla och barmhärtighet. Så som den barmhärtige
samariern förhöll sig till den skadade mannen, så kan också
vi välja att inte stöta bort dem som är annorlunda, utan odla
en kultur där närhet och godhet får råda.
Hur talar Jesu inbjudan ”Gå och gör som han” in i mitt liv?
Vad innebär denna Kristi kallelse för mina relationer till
medlemmar i andra kyrkor? Hur kan vi genom vår kärlek
vittna tillsammans om Guds kärlek? Som Kristi sändebud
( jämför 2 Kor 5:20) kallas vi att försonas med Gud och varandra, att låta samhörigheten slå rot och växa i våra kyrkor
och i områden som drabbas av konflikter mellan olika grupper, som i Sahel-regionen.
När ömsesidig tillit och förtröstan ökar, kommer vi att bli
mer öppna för att visa våra sår, inklusive såren inom våra
kyrkor, så att Kristi kärlek kan nå oss och hela oss genom
varandras kärlek och omsorg. Att sträva tillsammans efter
kristen enhet hjälper oss att återupprätta relationer så att
våld kan ge vika för solidaritet och fred.

Bön
Himmelske Fader, vi tackar dig för din gåva, den heliga
Anden, livgivaren, som gör oss mer öppna för varandra, som
löser konflikter och stärker gemenskapens band mellan
oss. Vi ber att vi ska växa i ömsesidig tillgivenhet och i vår
längtan att förmedla evangeliets budskap alltmer troget, så
att världen kan samlas i enhet och välkomna Fredsfursten.
Genom Kristus vår Herre.
Amen.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv. Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Dela på sociala medier: