Hoppa till innehåll

Olika tillsammans – Ekumeniska Rådets strategi

Ekumeniska Rådets vision, strategi och tyngdpunkter 2022-24

Vision

Kristi kyrka på väg mot en synlig enhet
– att de alla ska vara ett

Mission

Vi förverkligar Jesus bön ”att de alla ska vara ett” (Joh. 17:21).

Vi bygger och stöder enheten mellan kyrkor och kristna gemenskaper.

Vi stärker kyrkornas och de kristna gemenskapernas röst i samhället.

Vi tillhör den världsvida ekumeniska rörelsen som arbetar för Kristi kyrkas synliga enhet och som för dialog med andra religioner.

Vår verksamhet styrs av två principer

  • Det kristna vittnesbördet i form av kärlek och de kristnas enhet
  • Gemensamma satsningar för skapelsen och människovärdet

Värderingar

Rådets värderingar har sin grund i evangeliet och tar sig uttryck i tankar, ord och handlingar. Dessa värden styr Rådets beslutsfattande:

Tankar

Respekt för människovärdet, 
accepterande av olikheter,
tillit och ärlighet,
skapelsens helighet.

Ord

Transparens,
öppen kommunikation,
en kultur av att tala gott om andra

Handlingar

Samarbete,
respekt,
värdesättande,
lyssnande.

Strategiska tyngdpunkter 2022-2024

2022 Lokalekumenik och en hållbar framtid

2023 Nationell ekumenik och gemensamt påverkande

2024 Internationell ekumenik och globalt ansvar