Hoppa till innehåll

Dag 7: Herre, visa oss hur vi kan bemöta vår nästa.

Jesus frågade: ”Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” (Luk 10:36)

Ytterligare bibelställen
Filipperbrevet 2:1–5
Psaltaren 10:17–18

Reflektion
Som avslutning på liknelsen frågade Jesus den laglärde: vem
var den överfallne mannens nästa? Den laglärde svarade:
”Den som visade honom barmhärtighet.” Han säger inte
”samariern”, och man kan tänka sig att det svaret hade varit
svårt för honom att ge, med tanke på fiendskapen mellan
samarier och judar. Ofta upptäcker vi vår nästa i de mest
oväntade människor, och dem vars namn och ursprung vi
har svårt att ta i vår mun. I dagens värld, där polariserande
politik ofta ställer människor med olika religiösa identiteter
mot varandra, utmanar Jesus oss genom denna liknelse att
se vikten av vår kallelse att gå över de gränser och murar
som skiljer oss åt.
Tillsammans med den laglärde utmanas även vi att reflektera över hur vi lever våra liv, inte bara i fråga om huruvida vi handlar gott eller inte, utan också om vi likt prästen och
leviten försummar att handla barmhärtigt.

Bön
Helige Gud, din son Jesus Kristus kom till oss för att visa
barmhärtighetens väg. Hjälp oss genom din heliga Ande att
följa hans exempel, möta behoven hos alla dina barn, och på
så sätt ge ett gemensamt kristet vittnesbörd om din kärlek
och barmhärtighet. Det ber vi i Jesu namn.
Amen.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv. Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Dela på sociala medier: