Hoppa till innehåll

Ansvarsveckan

Ekumeniska ansvarsveckan är alla kyrkors och kristna församlingars gemensamma människorätts- och hållbarhetskampanj. Ansvarsveckan firas 20-27 oktober 2024 med temat Skapade till Guds avbild.

Ansvarsveckan 2024 – Skapade till Guds avbild

Ekumeniska ansvarsveckan firas 20-27 oktober 2024 med temat Skapade till Guds avbild. Ansvarsveckan 2024 kommer att fortsätta med temat en hållbar framtid, med fokus på det 10:e målet för hållbar framtid, som är att minska ojämlikheter.

Vi är alla skapade till Guds avbild, på vårt eget sätt. Det innebär att ingen är mer värdefull eller viktig än någon annan. Ändå diskrimineras människor på olika grunder. Ojämlikhet ses som ett problem i sig, men det får också långtgående konsekvenser, både nationellt och globalt.

Minska ojämlikheter

Ojämlikhet existerar på olika sätt. Den tar sig uttryck i rasism och diskriminering på grund av hudfärg eller bakgrund, försummelse av personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa bland unga och ojämlikhet mellan könen (detta tas upp i mål 5 för hållbar framtid). Förändringar i samhället till följd av artificiell intelligens kan också öka ojämlikheten. Ojämlikhet kan också ha en negativ inverkan på demokratin. Ojämlikhet ökar otrygghet och främlingsfientlighet, konflikter kan öka och extrem fattigdom kan leda till ohållbart utnyttjande av miljön. Att minska ojämlikheten är därför också ett verktyg för fred.

Bakom all förändring ligger först självrannsakan och läkning, och sedan förmågan att vägleda och uppmuntra andra till positiv förändring. ERF:s tyngdpunkter för 2024 är internationell ekumenik och globalt ansvar, och därför passar temat för ansvarsveckan väl in under denna prioritering.

Ansvarsveckan förverkligas tillsammans och lokalt

Jämlikhetstemat kommer att lyftas fram bland annat i seminarier, utbildningar, Dialogpausdiskussioner och inom ramen för Bra sagt-projektet, och naturligtvis i olika andliga evenemang, såsom Ansvarsveckans radiogudstjänster hösten 2024.

Den Ekumeniska ansvarsveckan genomförs vanligen som en gemensam kampanj för samfunden, med produktion av informations- och handlingsmaterial om temat och olika evenemang. Veckan genomförs också tillsammans med andra samarbetspartner, bland annat olika partnerorganisationer. Man strävar efter att stärka samarbetet mellan Ansvarsveckan och ERF:s sektioner.

Materialet

Produktionen av material och evenemang sker i samarbete med experter, kyrkor och nordiska samarbetspartners. Målet är att ge utrymme för erfarenhetexperter, genom vilkas berättelser och erfarenheter vi kan skapa bättre och tryggare utrymmen i våra kyrkor, i samhället och globalt.

Ansvarsveckan kommer att få nya undersidor i augusti, där du hittar andligt och aktivitetsmaterial samt olika synvinklar på Ansvarsveckans tema.