Hoppa till innehåll

Dag 6: Herre, gör våra kyrkor till ”värdshus” som tar emot de nödställda.

Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett
värdshus och skötte om honom. (Luk 10:34)

Ytterligare bibelställen
Första Moseboken 18:4–5
Psaltaren 5:11–12


Reflektion
Mannen som överfölls av rånare togs om hand av en samarier. Samariern såg bortom fördomar och partiskhet. Han såg
någon som behövde hjälp och tog honom till ett värdshus.
”Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och
sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig
på återvägen.’” (Luk 10:35)
I varje mänskligt samhälle är gästfrihet och solidaritet väsentliga. De kräver att vi välkomnar främlingar, utlänningar,
migranter och hemlösa människor. Men när vi drabbas av
osäkerhet, misstänksamhet och våld har vi en tendens att
misstro vår nästa. Gästfrihet är ett viktigt sätt att vittna
om evangeliet, i synnerhet i de sammanhang där det råder
religiös och kulturell pluralism. Att välkomna ”den andre”
och i sin tur själv bli välkomnad utgör själva kärnan i all
ekumenisk dialog. Vi som är kristna utmanas att förvandla
våra kyrkor till värdshus där vår nästa kan finna Kristus.
En sådan gästfrihet blir ett tecken på den kärlek som våra
kyrkor hyser för varandra och för alla.
När vi som Kristi efterföljare rör oss bortom våra konfessionella traditioner och väljer att utöva ekumenisk gästfrihet, rör vi oss från att vara främlingar, till att vara varandras
nästa.

Bön
Kärlekens Fader, i Jesus visade du oss vad gästfrihet är
genom att visa omsorg om vår sårbara mänsklighet. Hjälp
oss att bli en gemenskap som tar emot dem som känner sig
övergivna och vilsna, genom att bygga ett hus där alla är
välkomna. Vi ber att vi ska komma varandra närmare när vi
erbjuder världen din villkorslösa kärlek. Det ber vi om i den
heliga Andens enhet.
Amen.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv. Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Dela på sociala medier: