Hoppa till innehåll

Kommunikations- och verksamhetskoordinatorns föräldraledighetsvikariat

Kommunikations- och verksamhetskoordinatorns föräldraledighetsvikariat inom Ekumeniska Rådet i Finland från 3.4.2024 till 26.3.2025

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är ett samarbetsorgan för kyrkor, kristna gemenskaper och församlingar i landet. Det fungerar som en diskussionsplattform, verkställande organ och expertorgan.

Vi söker en kommunikations- och verksamhetskoordinator till vårt kansli för en tidsbegränsad anställning. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och en mångsidig arbetsuppgift inom det ekumeniska fältet, där du får möjlighet att samarbeta brett över kyrkogränserna inom det finländska och internationella kristna organisationsfältet.

I den här rollen behöver du kunna arbeta självständigt och ha färdigheter inom projektledning. Du är också en bra lagspelare som vill arbeta för ekumenikens bästa. Uppgiften förutsätter medlemskap i en av ERF:s medlemskyrkor.

Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

– intern och extern kommunikation för organisationen

– produktion av publikationer, möten och evenemang

– kontakt och samarbete med sektioner, partnerorganisationer samt inhemska och internationella samarbetspartners

– administrativa uppgifter

Vi använder WordPress, Office365-program och Adobe Creative Cloud.

För att klara av uppgifterna krävs:

– kännedom om det ekumeniska området

– lämplig högskoleutbildning

– arbetslivserfarenhet från en organisation eller församling

– utbildning inom kommunikationsområdet samt erfarenhet av kommunikationsuppgifter

– utmärkt kunskap i finska, goda kunskaper i svenska och engelska

– förmåga att skriva naturligt för olika kommunikationskanaler, översättningsarbete vid behov

– förmåga att organisera, prioritera samt hantera tidsplaner

– interaktionsförmåga och förmåga att uppträda framför publik

Kommunikations- och evenemangskoordinatorn arbetar under generalsekreteraren. Vi arbetar både på vårt kontor vid Södra kajen 8 i Helsingfors och på distans. Uppgiften kräver resor och beredskap för arbete på kvällar och helger.

Anställning: Tidsbegränsad föräldraledighetsvikariat 12 månader
Preliminär varaktighet: 3.4.2024-26.3.2025, provanställning 3 månader
Arbetstid: 36 h 15 min / vecka, arbete inkluderar kvälls- och helgarbete
Arbetsplats: Södra kajen 8, Helsingfors, delvis möjlighet till distansarbete
Lön: KyrkTAK kravnivå 602

Vi ber om att ansökan och CV skickas senast den 23.2 kl. 16.00 till adressen sen@ekumenia.fi

Ytterligare information via e-post: sen@ekumenia.fi

Intervjuer hålls under vecka 9.

Ekumeniska Rådet i Finland: www.ekumenia.fi

Dela på sociala medier: