Hoppa till innehåll

Sektioner

Rådets medlemskyrkor, observatörskyrkor och partnerorganisationer har möjlighet utse representanter till sektionerna, som är verksamma på kärnområden av ekumeniken. 

Sektionerna är:

  • Sektionen för fostran
  • Ungdomssektionen
  • Sektionen för lokalekumenik
  • Sektionen för finlandssvensk ekumenik
  • Sektionen för teologi och lärofrågor
  • Sektionen för samhällsfrågor 

Du kan se sektionernas medlemmar på den finska sidan här.