Hoppa till innehåll

Dag 5: Herre, hjälp oss att se såren och finna hopp.

Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband
dem. (Luk 10:34)

Ytterligare bibelställen
Joel 2:23–27
Psaltaren 104:14–15, 27–30


Reflektion
Den barmhärtige samariern gjorde vad han kunde utifrån
sina resurser: han hällde olja och vin på mannens sår,
förband dem och lade honom på sitt lastdjur. Han gick ännu
längre genom att lova att betala för omvårdnaden. När vi
ser på världen med samarierns blick kan varje situation bli
en möjlighet att hjälpa dem som är i nöd. Det är då kärleken
kommer till uttryck. Den barmhärtige samarierns goda
exempel motiverar oss att fråga oss själva hur vi ska reagera
gentemot vår nästa. Han gav mannen vin och olja, och
upprättade honom på så sätt och gav honom hopp. Vad kan
vi ge så att vi kan bli delaktiga i Guds verk med att hela en
söndrad värld?
Denna söndring i vår värld visar sig som osäkerhet, rädsla,
misstro och splittring. Det drar skam över oss kristna att
denna splittring finns också mellan oss. Trots att vi ofta
samlas runt sakramenten och andra ritualer för helande,
försoning och tröst, där vi ofta använder olja och vin, framhärdar vi ändå i de splittringar som sårar Kristi kropp. När splittring mellan oss kristna helas främjar det helandet i och
mellan länder.

Bön
Barmhärtige Gud, du källa till all kärlek och godhet, hjälp
oss att se vad vår nästa behöver. Visa oss vad vi kan göra för
att bidra till helande. Förvandla oss, så att vi kan älska våra
bröder och systrar. Hjälp oss att övervinna de hinder som
splittring skapat, så att vi kan bygga en fredlig värld för allas
bästa. Tack för att du förnyar din skapelse och leder oss mot
en framtid full av hopp, du som är Herre över allt, igår, idag
och i evighet.
Amen.

Dag 5: Herre, hjälp oss att se såren och finna hopp.

Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband
dem. (Luk 10:34)

Ytterligare bibelställen
Joel 2:23–27
Psaltaren 104:14–15, 27–30

Reflektion
Den barmhärtige samariern gjorde vad han kunde utifrån
sina resurser: han hällde olja och vin på mannens sår,
förband dem och lade honom på sitt lastdjur. Han gick ännu
längre genom att lova att betala för omvårdnaden. När vi
ser på världen med samarierns blick kan varje situation bli
en möjlighet att hjälpa dem som är i nöd. Det är då kärleken
kommer till uttryck. Den barmhärtige samarierns goda
exempel motiverar oss att fråga oss själva hur vi ska reagera
gentemot vår nästa. Han gav mannen vin och olja, och
upprättade honom på så sätt och gav honom hopp. Vad kan
vi ge så att vi kan bli delaktiga i Guds verk med att hela en
söndrad värld?
Denna söndring i vår värld visar sig som osäkerhet, rädsla,
misstro och splittring. Det drar skam över oss kristna att
denna splittring finns också mellan oss. Trots att vi ofta
samlas runt sakramenten och andra ritualer för helande,
försoning och tröst, där vi ofta använder olja och vin, framhärdar vi ändå i de splittringar som sårar Kristi kropp. När splittring mellan oss kristna helas främjar det helandet i och
mellan länder.

Bön
Barmhärtige Gud, du källa till all kärlek och godhet, hjälp
oss att se vad vår nästa behöver. Visa oss vad vi kan göra för
att bidra till helande. Förvandla oss, så att vi kan älska våra
bröder och systrar. Hjälp oss att övervinna de hinder som
splittring skapat, så att vi kan bygga en fredlig värld för allas
bästa. Tack för att du förnyar din skapelse och leder oss mot
en framtid full av hopp, du som är Herre över allt, igår, idag
och i evighet.
Amen.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv. Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Dela på sociala medier: