Hoppa till innehåll

Dag 3: Herre, öppna våra hjärtan för dem vi inte ser.

”Vem är min nästa?” (Luk 10:29)

Ytterligare bibelställen
Romarbrevet 13:8–10
Psaltaren 119:57–63

Reflektion
Den laglärde ville rättfärdiga sig själv, och hoppades att den
”nästa” han blivit kallad att älska skulle vara en som har
samma tro och hör till samma folk som han själv. Det är en
naturlig mänsklig instinkt. När vi bjuder in människor till
vårt hem är det ofta sådana som har samma sociala status,
samma livssyn och värderingar som vi. Vi människor väljer
instinktivt det som är bekant. Så är det också med våra kyrkliga gemenskaper. Men Jesus leder den laglärde och åhörarna djupare in i deras tradition genom att påminna dem
om deras skyldighet att välkomna och älska alla, oberoende
av religion, kultur och social status.
Evangeliet lär oss att det inte finns något extraordinärt med
att älska dem som är som vi. Jesus styr oss mot en radikal
syn på vad det är att vara mänsklig. Liknelsen illustrerar på
ett väldigt tydligt sätt vad Kristus förväntar sig av oss: att
öppna och vidga våra hjärtan och vandra hans vägar genom
att älska andra så som han älskar oss. Jesus ställer faktiskt
en motfråga till den laglärde: den avgörande frågan är inte
”vem är min nästa” utan ”vem visade sig vara en nästa åt den
nödställde”?
Vår tid, som är präglad av osäkerhet och rädsla, gör att vi
möter en verklighet där misstillit och otrygghet präglar relationer. Då blir liknelsens utmaning till oss idag: ”För vem är jag en nästa”?

Bön
Kärlekens Gud, som skriver kärlek i våra hjärtan, ingjut modet i oss att se bortom oss själva och se vår nästa i dem som
är olika oss själva, så att vi verkligen följer Jesus Kristus, vår
broder och vår vän, som är Herre i all evighet.
Amen.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv. Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Dela på sociala medier: