Hoppa till innehåll

Dag 4: Må vi aldrig vända oss bort från dem som är i nöd.

När han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi.
(Luk 10:31)

Ytterligare bibelställen
Jesaja 58:6–9a
Psaltaren 34:15–22

Reflektion
Prästen och leviten som viker åt sidan och går förbi kan ha
haft goda religiösa skäl till att inte hjälpa: de hade kanske gjort sig redo för att utföra vissa religiösa ritual och
riskerade att utsätta sig för rituell orenhet om mannen hade
varit död. Men vid många tillfällen riktar Jesus kritik mot
religiösa ledare för att de värderar regler som viktigare än
skyldigheten att alltid göra gott.
I början på bibeltexten för Böneveckan står det att den
skriftlärde ville visa att han var rättfärdig. Prästen och Leviten i liknelsen tyckte nog också att de hade handlat rätt. Hur långt är vi som kristna beredda att gå bortom konventioner?
Ibland kan kyrkligt och kulturellt skapad närsynthet hindra
oss från att se vad som uppenbaras genom de liv och vittnesbörd som bärs fram av systrar och bröder i andra kristna traditioner. När vi öppnar våra ögon för att se hur Guds kärlek
uppenbaras genom andra kristna dras vi närmare dem och
dras på så sätt in i en djupare enhet med dem.
Den här liknelsen som Jesus berättade utmanar oss inte
bara att handla gott, utan också till att vidga vår blick. Vi lär
oss vad som är gott och heligt, inte bara av dem som delar
vår konfessionella och religiösa världsbild, utan också av
dem som är olika oss. Den barmhärtige samariern är ofta
någon annan än vi förväntar oss.

Bön
Herre Jesus Kristus, vi ber att när vi vandrar med dig mot
enhet, våra ögon inte ska titta bort utan vara vidöppna mot
världen. Och att vi på vår färd genom livet, ska stanna upp
och sträcka oss ut mot andra, ta hand om de sårade och genom det upptäcka din närvaro i dem, du som lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv. Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Dela på sociala medier: