Hoppa till innehåll

Dag 2: Hjälp mig Herre att med hela mitt jag älska dig, min nästa och mig själv

Den laglärde svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av
hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft
och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk
10:27)

Ytterligare bibelställen
Femte Moseboken 10:12–13
Psaltaren 133


Reflektion
Det kan tyckas som ett enkelt svar Jesus ger den laglärde.
Det är ju taget direkt från Guds bud. Men att älska Gud på
det sättet och vår nästa som oss själva kan ofta vara svårt.
Budet att älska Gud kräver ett djupt engagemang som innebär att vi överger oss själva helt – och överlåter våra hjärtan och vårt förstånd till att tjäna Guds vilja. Vi kan be om nåden
att följa Kristi exempel, han som överlämnade sig helt och
sa: ”Men låt din vilja ske, inte min” (Luk 22:42). Han visade
också sin stora kärlek till alla, inklusive sina fiender. Vi väljer inte vår granne, vår nästa. Att älska dem innebär att vara uppmärksam på deras behov, acceptera deras ofullkomlighet och uppmuntra dem i det de hoppas på och strävar efter.
Samma hållning behövs på vår väg mot kristen enhet, med
avseende på våra olika traditioner.
Kallelsen att älska sin nästa ”som sig själv” påminner oss om
att vi behöver acceptera oss själva som vi är, medvetna om
att Gud ser på oss med en barmhärtig blick och alltid är redo
att förlåta. Kom ihåg att vi är del av Guds älskade skapelse.
Respektera dig själv. Eftersträva fred med dig själv. Och på
motsvarande sätt kan vi alla be om nåden att älska och acceptera vår egen kyrka eller församling, med dess tillkortakommanden, och överlåta allt åt Fadern som förnyar oss
genom den heliga Anden.


Bön
Herre, ge oss nåden att lära känna dig allt djupare, så att vi
kan älska dig med hela vår varelse. Ge oss ett rent hjärta,
som kan älska vår nästa som oss själva. Må den heliga Anden, som du ger, förmå oss att se din närvaro i våra systrar
och bröder så att vi älskar med samma villkorslösa kärlek
som du älskar oss med. Genom Kristus vår Herre.
Amen.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv. Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Dela på sociala medier: