Hoppa till innehåll

Dag 1: Hjälp oss, Herre, att leva våra liv vända mot dig

En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade:
”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”
(Luk 10:25)

Ytterligare bibelställen:
Romarbrevet 14:8–9
Psaltaren 103:13–18


Reflektion
”Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Den viktiga frågan
som en laglärd riktade till Jesus, utmanar var och en som
tror på Gud. Den berör meningen med vårt liv på jorden och
i evighet. På andra ställen i Bibeln ger Jesus den mest grundläggande definitionen av vad evigt liv är: ”att de känner dig,
den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus
Kristus” (Joh 17:3). Att känna Gud innebär att upptäcka
hans vilja och tillämpa den i våra liv. Alla människor vill leva
fullt ut och i sanning, och det är också vad Gud önskar för oss
( jämför Joh 10:10). Den helige Irenaeus sa: ”Guds ära är den
levande människan.”
Livets existentiella realiteter, med splittring, själviskhet och
lidande, tar oss många gånger bort från vårt sökande efter
Gud. Jesus levde i det mysterium som en nära gemenskap
med Fadern är. Och Fadern längtar efter att uppfylla alla
sina barn med det eviga livets fullhet. Jesus är ”vägen” som
leder oss till Fadern, vårt yttersta mål.
Så vår strävan efter evigt liv för oss närmare Jesus, och därmed leds vi närmare varandra och stärks i vår samhörighet på vägen mot kristen enhet. Låt oss vara öppna för vänskap
och samarbete med kristna från alla kyrkor och samfund,
och be om att en dag alla tillsammans få dela nattvardsbordet.


Bön
Livets Gud, du har skapat oss till att ha liv och liv i överflöd.
Vi ber om att kunna se längtan efter evigt liv i våra bröder
och systrar. Vi ber att vi ska kunna leda andra till dig genom
att beslutsamt följa Jesu väg. Det ber vi i hans namn.
Amen.

Dag 1: Hjälp oss, Herre, att leva våra liv vända mot dig

En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade:
”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”
(Luk 10:25)

Ytterligare bibelställen:
Romarbrevet 14:8–9
Psaltaren 103:13–18


Reflektion
”Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Den viktiga frågan
som en laglärd riktade till Jesus, utmanar var och en som
tror på Gud. Den berör meningen med vårt liv på jorden och
i evighet. På andra ställen i Bibeln ger Jesus den mest grundläggande definitionen av vad evigt liv är: ”att de känner dig,
den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus
Kristus” (Joh 17:3). Att känna Gud innebär att upptäcka
hans vilja och tillämpa den i våra liv. Alla människor vill leva
fullt ut och i sanning, och det är också vad Gud önskar för oss
( jämför Joh 10:10). Den helige Irenaeus sa: ”Guds ära är den
levande människan.”
Livets existentiella realiteter, med splittring, själviskhet och
lidande, tar oss många gånger bort från vårt sökande efter
Gud. Jesus levde i det mysterium som en nära gemenskap
med Fadern är. Och Fadern längtar efter att uppfylla alla
sina barn med det eviga livets fullhet. Jesus är ”vägen” som
leder oss till Fadern, vårt yttersta mål.
Så vår strävan efter evigt liv för oss närmare Jesus, och därmed leds vi närmare varandra och stärks i vår samhörighet på vägen mot kristen enhet. Låt oss vara öppna för vänskap
och samarbete med kristna från alla kyrkor och samfund,
och be om att en dag alla tillsammans få dela nattvardsbordet.


Bön
Livets Gud, du har skapat oss till att ha liv och liv i överflöd.
Vi ber om att kunna se längtan efter evigt liv i våra bröder
och systrar. Vi ber att vi ska kunna leda andra till dig genom
att beslutsamt följa Jesu väg. Det ber vi i hans namn.
Amen.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv. Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Dela på sociala medier: