Hoppa till innehåll

Förälska dig i Bibeln-dagen firas på söndag 21 januari

På söndag 21.1 firas för första gången Förälska dig i Bibeln-dagen. Tanken är att uppmuntra människor och församlingar att från och med nu varje år i januari läsa Bibeln mera aktivt.

– Vi fick idén från Svenska Bibelsällskapet. I Sverige har man redan länge firat Bibelns dag, säger generalsekreteraren för Ekumeniska rådet i Finland Mayvor Wärn-Rancken.

– Det går att läsa Bibeln till exempel som en personlig andaktsbok, i smågrupper eller i församlingarna året runt. Förälska dig i Bibeln-dagen firas i samband med Böneveckan för kristen enhet som infaller 18–25 januari. Böneveckan ger under åtta dagar möjlighet att läsa bibeltexter och be utifrån dem. Det går utmärkt att kombinera Förälska dig i Bibeln-dagen och böneveckan i församlingarna, säger Wärn-Rancken.

Försök med ekumenisk materialdatabas

Samtidigt har det öppnats en ny ekumenisk materialdatabas RakastuRaamattuun.fi (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.) (Förälska dig i Bibeln) som stöder läsning av och umgänge med Bibeln. Det handlar om ett försök där man uppmuntrar både individer och gemenskaper till aktivt och mångsidigt bruk av Bibeln för andlig uppbyggelse.

Webbsidan är ett pilotförsök som bygger på ett brett ekumeniskt samarbetsnätverk. I det deltar Ekumeniska rådet i Finland, Evangeliska Alliansen i Finland (SEA), Finska missionsrådet (SNL) och Raamatunlukijain Liitto (RLL). Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är med som medlem i Ekumeniska rådet i Finland.

– Bibeln är såväl de kristnas som kyrkans grundbok, vars innehåll aldrig föråldras. Dagens digitala verktyg har öppnat möjligheter att bekanta sig med Bibeln på många olika sätt och de har samlats på webbsidan. Beaktansvärt är att man gör ett försök med en gemensam webbsida i ett brett samarbete med olika kristna, säger Terhi Paananen som är sakkunnig i gudstjänst och spiritualitet på Kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

På webbsidan finns länkar till material, appar, videor, podcasts och verksamhetskoncept. Det går att dra nytta av materialet som individ, grupp eller gemenskap och församling, och det riktar sig till olika åldersgrupper. Det finns också svenskt material på webbplatsen. Materialet på den nyöppnade sidan utökas efterhand.

Webbplatsen upprätthålls av Raamatunlukijain Liitto. Webbplatsen förbinder sig till den Apostoliska och Niceanska trosbekännelsen och respekterar olika kyrkotraditioner och kyrkosamfundens bibelläsningspraxis. Webbsidan har gjorts i ekumenisk anda.

Mera information:
Terhi Paananen, sakkunnig, enheten för Gudstjänst och fostran, Kyrkostyrelsen, terhi.paananen@evl.fi (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.), tfn 050 3019 268 
Mayvor Wärn-Rancken, generalsekreterare, Ekumeniska rådet i Finland, mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi, tfn 040 163 7798 

Dela på sociala medier: