Hoppa till innehåll

Metropoliten Arseni: Ansvar för våra handlingar

Globalt ansvar definieras som att ”förebygga och minimera negativa externa effekter och maximera positiva externa effekter i syfte att främja en hållbar utveckling. Globalt ansvar omfattar människor, miljö, ekonomi och god samhällsstyrning, fred och säkerhet.”

Ansvarsfulla individers handlingar utgör det kollektiva ansvaret och dess övergripande inverkan.  Alla vi spelar vår roll när det gäller att påverka människor, miljö, ekonomi, god samhällsstyrning, fred och säkerhet genom våra val och handlingar. Det individuella ansvaret är alltid en del av det globala ansvaret. Detta får oss att fundera över vad vi faktiskt kan ta ansvar för i våra samhällen och till och med i världen. De största frågorna, och de som syns mest i media, är orsakerna till och klimatförändringens konsekvenser och de pågående konflikterna och deras ursprung.

Ur kristen synvinkel är de negativa konsekvenserna av globalt ansvar en fråga om synd. Gud skapade människan och placerade henne i Edens lustgård för att odla och skydda den, inte för att överexploatera och förstöra de djur och växter som skapats. Under århundradenas lopp har människan förstört många djur- och växtarter, och klimatförändringen accelererar som ett resultat av mänsklig aktivitet. De tio budorden i Femte Moseboken förbjuder oss att döda. I dag lyder inte ens de vars förfäder var de första som fick höra Guds bud genom Moses. Även vi, genom att på ett eller annat sätt stödja krig i olika delar av världen, bryter mot Guds bud. Vi bryter också mot budet genom att använda djurkött som vår föda. 

Var och en av oss kan bidra till många saker. De grundläggande principerna för hållbarhet kan definieras med de tre R:en: ”reduce” – minska din konsumtion, ”recycle” – återvinn, ”refine” – förädla. Låt oss börja med det enklaste: att dämpa viljan att handla och använda kollektivtrafiken när det är möjligt, undvika långa flygresor som drivs med fossila bränslen – speciellt om de är för nöjes skull. Vi kan sortera vårt skräp och återvinna allt vi kan. Är engångsmode och icke-återvinningsbara konsumtionsvaror av dålig kvalitet ett hållbart val, eller kan vi bidra till hållbarheten genom att återvinna gamla saker av god kvalitet? Kan vi minska vår användning av köttprodukter eller till och med gå över till vegetarisk kost? Det finns ett fjärde R i mänskligt liv: ”rethink” – omvärdera dina behov och dina egna handlingar. Kan mina val och handlingar ta mig till dessa höga mål, eller ens i närheten av dem? Det är ofta svårt för människorna att följa grundläggande principer mer konkret i vardagen.

Vi inser sällan hur exceptionellt bra vi har det i Finland. Än så länge har vi inte drabbats av exceptionella väderförhållanden. Om de nuvarande trenderna fortsätter kommer vissa delar av planeten att bli obeboeliga för människor, många djur och växter i framtiden. Vårt land har haft en relativt lång period av fred och har också varit fritt från större interna konflikter. Finland lever dock inte i en isolerande glaskupa, dit väderförändringar eller konfliktvågor inte kan nå i framtiden. Exempel på detta är de chilenska och vietnamesiska flyktingar som kom till vårt land i ett tidigare skede och för en tid sedan de syriska och ukrainska krigsflyktingarna. Vågorna av kriser i världen kommer så småningom att landa på Finlands stränder. Vårt land och var och en av dess invånare har ett globalt ansvar gentemot våra grannar, Europa och världen.

Metropoliten Arseni
Vice ordförande i Ekumeniska Rådet i Finlands styrelse
Ortodoxa kyrkan i Finland

Dela på sociala medier: