Hoppa till innehåll

Servito Domino in laetitia, tjäna Herren med glädje  – Det katolska stiftet i Finland har fått en ny biskop

Den katolska kyrkan i Finland firade en glädjefylld högtid lördagen den 25.11 i Johanneskyrkan i Helsingfors, då fader Raimo Goyarrola vigdes till biskop i en biskopsvigningsmässa. Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm, ärkebiskop Julio Murati och biskop emeritus Teemu Sippo SCJ och många andra biskopar utförde ordinationen.

Johanneskyrkan var fullsatt till sista plats och bland gästerna fanns ärkebiskop Leo från den finska ortodoxa kyrkan och biskopar från den finska evangelisk-lutherska kyrkan. Ekumeniska rådet i Finland representerades av generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken.

Kardinal Arborelius höll en predikan där han nämnde att Jesus sänder oss på mission. Utan det finns det ingen kyrka. Det är också ett mycket ekumeniskt uppdrag och en kallelse. Tillsammans med alla andra kristna är vi kallade att vara en mer missionerande gemenskap. Han noterade också att det finns ett gott ekumeniskt klimat i de nordiska länderna. Till exempel firas biskopsvigningsmässan i den lutherska Johanneskyrka. Han nämnde också den årliga ekumeniska delegationen som besöker påven i Rom. Han uppmanade alla kristna att sprida de goda nyheterna om Jesus runt omkring oss. Han sa att biskopens roll är att vara en ledare som påminner och hjälper till att hålla tron, hoppet och kärleken levande i våra hjärtan.

Ordinationen innehöll också löften från den valda biskopen, inklusive trohet att följa Kristus, predika evangeliet, bygga upp kyrkan, visa lydnad mot den välsignade aposteln Petrus efterträdare och, som en god herde, söka efter förlorade får och föra dem tillbaka till Herrens fålla. Löftena var högtidliga, och efter varje fråga uttryckte den person som skulle vigas till biskop sin vilja att uppfylla dem. Efter vigningsbönen smorde kardinal Arborelius den nyvigde biskopens huvud, överlämnade evangelieboken och gav honom en ring, en mitra och en krans som tecken på hans ämbete. De katolska biskoparna hälsade den nya biskopen, varefter ärkebiskop Leo av Finlands ortodoxa kyrka, metropoliten Arseni, metropoliten Elias, biskop Sergej av Fredrikshamn och biskoparna Matti Repo, Teemu Laajasalo, Mari Leppänen, Kaisamari Hintikka och biskop emeritus Simo Peura av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland välkomnade biskop Raimo till biskoparnas skara. Bland de inbjudna gästerna fanns också distriktsföreståndare Soile Kasi från Finlands finska metodistkyrka och verksamhetsledare Esko Matikainen från Pingstkyrkan i Finland. Pastor Richard Brewis representerade Suomen Vapaakirkko och Missionskyrkan i Finland.

I högtidsmässan deltog människor från olika samfund. Många har bett tillsammans med katoliker för en biskop. Det var stor glädje och jubel när biskop Raimo gick längs kyrkans mittgång och hälsade på folket. Orden i Psalm 100 är ett passande motto för den nya biskopen och för oss alla: ”Tjäna Herren med glädje.”

Efter högtidsmässan var det en mottagning öppen för alla, där många ville hälsa på den nya biskopen.

Vi ber om Guds vägledning och vishet för biskop Raimo i hans roll som ledande herde.

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken

Dela på sociala medier: