Hoppa till innehåll

Utmärkelsen Ekumenisk gärning

Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas årligen. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vidare strävanden efter Kristi kyrkas synliga enhet.

Utmärkelsen kan beviljas till ett projekt eller en idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en eller flera församlingar. Man kan belöna både nya idéer och ekumenisk kontinuitet och uthållighet. Alla kan ge förslag på mottagare till utmärkelsen.

Förslagen sänds senast 30 november 2023 till styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland: sen@ekumenia.fi .

ERF:s styrelse besluter om mottagaren och diplomet överlämnas vid ERF:s möte.

Dela på sociala medier: