Hoppa till innehåll

Plakat om två ekumeniska böndagar år 2024

”Du skall älska Herren, din Gud … och din nästa som dig själv.”
(Luk 10:27)

Människan är avsedd att leva med andra människor. Vi kan tycka det är en självklarhet, men verkligheten visar att det är något vi behöver ta in i lugn och ro. Därför påminner temat för böneveckan år 2024 oss om hur viktigt det är att beakta vår nästa. Rättvisa och försoning är närvarande under böndagarna den 18 januari och den 24 oktober, där den senare infaller under Ansvarsveckan.

Vi lever i en tid av brytning. Motsatsförhållanden förekommer i allt högre grad i tal, på sociala medier och i människors tankar. I synnerhet barn och unga oroar sig över en allt spändare atmosfär i samhället. På skolgårdar möter framför allt barn och unga med invandrarbakgrund ofta utanförskap i stället för acceptans, vilket leder till bitterhet och missförstånd.

Vad vi behöver är att tillsammans bygga ett samhälle där hoppet är starkare än rädslan. I det arbetet har vi i de äldre generationerna en viktig uppgift eftersom vi kan föregå med exempel. Låt oss stöda dem som har svårt att göra sin röst hörd. Låt oss se till att vi för vår del gör allt vi kan för att alla människor ska ha ett socialt skyddsnät omkring sig. Ibland kan det nämligen vara så att vi i vår tur behöver hjälp av andra.

Låt oss alltså möta våra medmänniskor med kärlek och godhet. Så vill vi också själva bli behandlade. I svåra tider är vi endast starkare tillsammans.

I Helsingfors 25.11.2023

Republikens president
Sauli Niinistö

Dela på sociala medier: