Hoppa till innehåll

Nordisk-baltiska kristna råden: Upprätthåll rätten att söka asyl

De kristna råden i Norden och Baltikum uppmanar sina respektive regeringar, liksom EU-institutioner, att behandla människor som tvingats fly från krig, katastrofer och lidande med värdighet. ”Rätten att söka skydd och få sitt fall prövat måste upprätthållas”, skriver rådens representanter i ett gemensamt uttalande.

I slutet av januari samlades representanter från de ekumeniska råden i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige till ett nordiskt-baltiskt möte på Island för att bland annat samtala om den oro de känner inför allt mer restriktiva migrationspolicys i de egna länderna.

”Vi hör ett narrativ om ”den andre” som sprider rädsla och splittring, som upprätthåller skadliga stereotyper och rättfärdigar orättvisa policys. Vi ser tvivelaktiga försök att outsourca ansvaret för människor som söker skydd från förföljelse och krig. Vi ser en politik som fokuserar på gränskontroller – men vi måste också värna barn, kvinnor och män som söker skydd.”, skriver de och hänvisar till statistik från FN:s flyktingorgan UNHCR som visar att 3 760 flyktingar dog eller försvann i Medelhavet bara förra året.

Att vidga definitionen av ”vår nästa”

Mötet sammanföll med avslutningen av böneveckan för kristen enhet, som i år utgick från berättelsen om den barmhärtige samariern och Jesu uppmaning: ”Du skall älska Herren din Gud… och din nästa som dig själv” (Luk 10:27)De skriver:
”Kristi kärlek driver oss att vidga vår definition av vem vår nästa är och att utöka vår omsorg bortom våra egna gränser.”

I uttalandet vill råden påminna beslutsfattare om orättvisan, lidandet och de ohållbara levnadsvillkor som påtvingas dem som flyr och menar att vi förminskar vår egen mänsklighet om vi inte värderar varje människoliv lika högt.
”Vi riskerar att bli de som, i Jesu liknelse ”vek av åt sidan och gick förbi”, om vi behandlar vår nästa med likgiltighet.”, skriver de.

”Vi kan bättre”

De ekumeniska kristna råden är övertygade om att såväl samhällen som kyrkor kan bättre. Välkomnandet av exempelvis ukrainska flyktingar har visat att kapaciteten och styrkan finns. Råden blundar inte för de samhällsutmaningar som kan finnas vid stor migration men menar att ”det är en hjärtefråga som människor och som kristna att välkomna dem som behöver hjälp”. Därför uppmanar de nordisk-baltiska kristna råden sina respektive regeringar och relevanta EU-institutioner:

  • att upprätthålla rätten för behövande att ansöka om asyl och få sitt fall prövat
  • att säkerställa att rapporterat våld från myndighetspersoner vid gränserna utreds

Uttalandet avslutas:
”Låt oss inte glömma att vi är kallade att ”älska vår nästa”, människor som lider, människor som är på flykt från konflikter, våld eller förföljelse.”

Läs uttalandet i sin helhet på engelska nedan.

Love Your Neighbor – People on the Move

The ecumenical councils of the Nordic-Baltic region call for a renewed commitment to show love and care for those people forced to flee from war, catastrophes, and suffering. We call for dignified treatment of people seeking refuge by our governments and EU institutions.

In late January, the ecumenical councils of the Nordic-Baltic region convened in Iceland for a joint session. The representatives from Danmark, Estonia, Finland, Iceland, Norway and Sweden share concerns, hopes and a commitment to people forced to flee.

The meeting coincided with the end of the Week of Prayer for Christian Unity. The week revolved around the parable of the Good Samaritan and Jesus’ admonition to his followers: You shall love the Lord your God … and your neighbor as yourself (Luke 10:27). Christ’s love compels us to broaden our definition of who our neighbor is and extend our concern beyond our own borders.

With this message of love in mind, we must speak up about our concern about more restrictive migration policies. We witness a narrative about ”the other” that is spreading fear and division, perpetuating harmful stereotypes, and justifying unjust policies. We witness dubious efforts to out-source responsibility for people seeking refuge from persecution and war. We witness politics that focus on border protection, but we must also protect the child, woman and man seeking refuge. In the Mediterranean Sea alone, 3 760 people were reported dead or missing by UNHCR last year.

It is imperative that we, as followers of Christ, remind ourselves and our policy makers of the injustice, suffering and unbearable living conditions enforced on people fleeing. We risk diminishing our own humanity if we forget the value of every human life. We risk being the ones who, in Jesus’ parable, “pass by on the other side”, treating our neighbor with indifference. Yet we know that we as societies and churches can do better: we have as churches welcomed Ukrainians arriving in our countries, so we know the capability and strength is there. We are aware of how migration in large numbers can be a challenge to our societies. But we know that welcoming those in need is a core value for us as humans and Christians.
We therefore call for our governments and EU not to lose sight of these basic values. We call for

• the upholding of the right of those who are in need of protection to apply for asylum and have one’s case tested.

• strong measures to be put in place to ensure that reported violence by authorities at the borders is investigated.

Let us not forget that we are called to love our neighbor who is suffering – people fleeing from conflicts, violence or persecution!

On behalf of the ecumenical secretaries gathered in Reykjavík for the Nordic Baltic ecumenical meeting.

1st February 2024
Emil Hilton Saggau Secretary General of the National Council of Churches in Denmark
Vilver Oras Secretary General of the Estonian Council of Churches
Mayvor Wärn-Rancken Secretary General of the Ecumenical Council of Finland
Magnea Sverrisdóttir Ecumenical Officer, The Evangelical Lutheran Church of Iceland
Erhard Hermansen Secretary General of the Christian Council of Norway
Sofia Camnerin Secretary General of the Christian Council of Sweden

Dela på sociala medier: