Hyppää sisältöön

Rakasta lähimmäistäsi – hädänalaisten oikeus hakea turvapaikkaa on säilytettävä

Pohjoismaiden ja Baltian alueen ekumeeniset neuvostot kehottavat osoittamaan uudelleen sitoutumista rakkauteen ja huolenpitoon niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuvat pakenemaan sotaa, katastrofeja ja kärsimystä. Neuvostot vaativat, että hallitukset ja EU:n toimielimet kohtelevat turvapaikkaa hakevia ihmisiä kunnioittavasti.

Tammikuun lopulla Pohjoismaiden ja Baltian alueen ekumeeniset neuvostot kokoontuessa Reykjavikissa, Islannissa Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin edustajat jakoivat huolensa maittemme ja EU:n yhä rajoittavammasta maahanmuuttopolitiikasta.

Kokous ajoittui Kristittyjen ykseyden rukousviikon päätökseen. Viikon teema oli vertaus laupiaasta samarialaisesta ja Jeesuksen keskeinen kehotus seuraajilleen: Rakasta Herraa, Jumalaasi … ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi (Luuk. 10:27). Kristuksen rakkaus pakottaa meidät laajentamaan määritelmäämme siitä, kuka on lähimmäisemme, ja ulottamaan huolenpitomme omien rajojemme ulkopuolelle.

Tämä rakkauden sanoma mielessämme meidän on ilmaistava huolemme tiukentuneesta maahanmuuttopolitiikasta. Todistamme ”toisesta” kertovaa kertomusta, joka levittää pelkoa ja jakautuneisuutta, ylläpitää haitallisia stereotypioita ja oikeuttaa epäoikeudenmukaista politiikkaa. Näemme epäilyttäviä pyrkimyksiä siirtää vastuu vainoa ja sotaa pakoon pyrkivistä ihmisistä muualle. Politiikassa keskitytään rajojen suojeluun, mutta meidän on suojeltava myös pakolaislapsia, -naisia ja -miehiä. UNHCR ilmoitti viime vuonna pelkästään Välimerellä 3 760 ihmisen kuolleen tai kadonneen.

Meidän on Kristuksen seuraajina ehdottomasti muistutettava itseämme ja poliittisia päättäjiämme epäoikeudenmukaisuudesta, kärsimyksestä ja sietämättömistä elinoloista, joita pakeneville ihmisille aiheutuu. Olemme vaarassa menettää osan omasta ihmisyydestämme, jos unohdamme jokaisen ihmiselämän arvon. Vaarana on, että olemme niitä, jotka Jeesuksen vertauksen mukaan ” kääntyivät sivuun ja menivät ohi ” ja kohtelemme lähimmäisiämme välinpitämättömästi.

Tiedostamme, että yhteiskuntina ja kirkkoina voimme toimia paremmin: olemme kirkkoina ottaneet vastaan maahamme saapuvia ukrainalaisia, joten tiedämme, että kykyä ja resursseja on olemassa. Olemme tietoisia siitä, miten suurina määrinä tapahtuva maahanmuutto voi olla haaste yhteiskunnillemme. Tiedämme kuitenkin, että hädänalaisten vastaanottaminen on meille ihmisinä ja kristittyinä keskeinen arvo.

Siksi kehotamme hallituksiamme ja EU:ta pitämään nämä perusarvot mielessä. Vaadimme, että 

– hädänalaisten henkilöiden oikeus hakea turvapaikkaa ja saada asiansa tutkituksi säilytetään.

– On varmistettava, että ilmoitukset viranomaisten väkivaltaisesta toiminnasta rajoilla tutkitaan.

”Älkäämme unohtako, että meidät on kutsuttu rakastamaan lähimmäisiämme, jotka kärsivät – ihmisiä, jotka pakenevat konflikteja, väkivaltaa tai vainoa”, kannanotto päätyy.

Kannanotto kokonaisuudessa englanniksi alla.

Love Your Neighbor – People on the Move

The ecumenical councils of the Nordic-Baltic region call for a renewed commitment to show love and care for those people forced to flee from war, catastrophes, and suffering. We call for dignified treatment of people seeking refuge by our governments and EU institutions.

In late January, the ecumenical councils of the Nordic-Baltic region convened in Iceland for a joint session. The representatives from Danmark, Estonia, Finland, Iceland, Norway and Sweden share concerns, hopes and a commitment to people forced to flee.

The meeting coincided with the end of the Week of Prayer for Christian Unity. The week revolved around the parable of the Good Samaritan and Jesus’ admonition to his followers: You shall love the Lord your God … and your neighbor as yourself (Luke 10:27). Christ’s love compels us to broaden our definition of who our neighbor is and extend our concern beyond our own borders.

With this message of love in mind, we must speak up about our concern about more restrictive migration policies. We witness a narrative about ”the other” that is spreading fear and division, perpetuating harmful stereotypes, and justifying unjust policies. We witness dubious efforts to out-source responsibility for people seeking refuge from persecution and war. We witness politics that focus on border protection, but we must also protect the child, woman and man seeking refuge. In the Mediterranean Sea alone, 3 760 people were reported dead or missing by UNHCR last year.

It is imperative that we, as followers of Christ, remind ourselves and our policy makers of the injustice, suffering and unbearable living conditions enforced on people fleeing. We risk diminishing our own humanity if we forget the value of every human life. We risk being the ones who, in Jesus’ parable, “pass by on the other side”, treating our neighbor with indifference. Yet we know that we as societies and churches can do better: we have as churches welcomed Ukrainians arriving in our countries, so we know the capability and strength is there. We are aware of how migration in large numbers can be a challenge to our societies. But we know that welcoming those in need is a core value for us as humans and Christians.
We therefore call for our governments and EU not to lose sight of these basic values. We call for

• the upholding of the right of those who are in need of protection to apply for asylum and have one’s case tested.

• strong measures to be put in place to ensure that reported violence by authorities at the borders is investigated.

Let us not forget that we are called to love our neighbor who is suffering – people fleeing from conflicts, violence or persecution!

On behalf of the ecumenical secretaries gathered in Reykjavík for the Nordic Baltic ecumenical meeting.

1st February 2024
Emil Hilton Saggau Secretary General of the National Council of Churches in Denmark
Vilver Oras Secretary General of the Estonian Council of Churches
Mayvor Wärn-Rancken Secretary General of the Ecumenical Council of Finland
Magnea Sverrisdóttir Ecumenical Officer, The Evangelical Lutheran Church of Iceland
Erhard Hermansen Secretary General of the Christian Council of Norway
Sofia Camnerin Secretary General of the Christian Council of Sweden

Kuvassa Erhard Hermanmssen (Norja) Mayvor Wärn-Rancken (Suomi), Sofia Camnerin (Ruotsi), Emil Saggau (Tanska), Magnea Sverrisdottir (Islanti) ja Vilver Oras (Viro). Kuva: Gjermund Øystese/Norges kristna råd

Jaa somessa: