Hoppa till innehåll

Material samlas till Förälska dig i Bibeln -kampanj

Förälska dig i Bibeln kampanjalogo.

Allmänt 

Rakasturaamattuun.fi är en ekumenisk databas med material som respekterar olika kyrkoordningar. Målet är att öka användningen av Bibeln som stöd för den personliga och gemensamma andliga uppbyggelsen, att lyfta fram Bibeln som en personlig andaktsbok samt att samla in inspirerande material för bibelläsning och andra sätt att vara i umgänge med Bibeln, såväl ensam som i grupp. 

Förälska dig i Bibeln -dagen firas 21.1. Huvudarrangörer är Ekumeniska rådet i Finland, Evangeliska Alliansen i Finland, Finska Missionssällskapet och Suomen Raamatunlukijain Liitto ry 

Material som publiceras på webbplatsen 

Det material som publiceras på webbplatsen ska a) förbinda sig till den apostoliska och/eller den nicenska trosbekännelsen b) respektera Bibeln och lita på Bibelns ord c) inspirera och uppmuntra människor att läsa Bibeln d) respektera andra kyrkosamfunds praxis i fråga om bibelläsning. 

Webbplatsen innehåller information och länkar till befintligt material, varav de flesta är tillgängliga gratis online. Vissa material kan vara tillgängliga mot en avgift. 

Materialet kan vara antingen läs-, lyssnar-, tittar- eller aktivitetsbaserat och kan även omfatta kurser. 

Materialet kan vara riktat till individer eller grupper, och till olika målgrupper som vuxna, ungdomar, barn. Förutom finska kommer material på svenska att publiceras. 

OBS! Inga material kommer att placeras på webbplatsen, endast länkar till dem. Webbplatsen publicerar inte böcker för försäljning. Länkar till material bör riktas till större helheter eller verksamheter, inte till enskilda publikationer. Material som kommer till platsen:

I första hand kommer det att finnas länkar till permanenta och bredare materialuppsättningar, som är bibelläsningar och läsprogram, olika metoder och funktionella sätt att hantera Bibeln, stabila kurser (inte bundna till datum), bibelapplikationer, bibelvideor och podcasts etc. samt introduktioner till Bibelns böcker.

Dessutom finns det några specifika omfattande instruktionsstorlekar som kan placeras i de sex grundläggande kategorierna såsom Bibeln från pärm till pärm.

Inga länkar till predikningar och andakter placeras alls på webbplatsen.

Till exempel:

RaamattuStartti – raamattustartti.fi (Detta är ett bibelläsningsprogram i 100 delar med tillhörande material). Webbplatsen upprätthålls av Bibelläsarnas förening.

Kontaktperson är generalsekreterare Kirsi Smeds kirsi.smeds@rll.fi tel. 045 884 4727 och teknisk IT- och organisationssekreterare Mikko Paavola mikko.paavola@rll.fi. Rakasturaamattuun.fi väsentlig information

Information om materialet

Informationen om materialet som sänds på webbplatsen skall sändas till din egen kontaktperson (inte direkt till RLL). Materialinformationen ska innehålla följande uppgifter i klartext i den ordning som nämns nedan. Formatera inte i onödan, det måste tas bort. Placera normala mellanslag mellan olika data. Målgrupp

Målgrupp

Välj målgrupp som materialet tillhör 1) personlig bibelläsning 2) grupper 3) barn (under 10 år) 4) ungdomar (inkl. yngre ungdom, ca 11–19 år) 5) församlingar 6) svenska noter. I beskrivningen av materialet kan du till exempel ange målgruppen. ålder på barn/ungdomar.

Logotyp

Materiallogotypfil som bild (valfritt). Namnge bildfilen tydligt både i själva bildfilen och i infon, så att rätt bild hittar rätt. Logotypen kommer till webbplatsen liten, så logotypfilen skall vara helst mindre än 1 megabyte. KONTAKTPERSON namn, telefon och e-post OBS. Kontrollera att uppgifterna är korrekta och att länkarna leder direkt till önskad materialsida.

MODELL av material info

Bibelstart
En resa genom Bibeln genom 100 korta avsnitt. Varje punkt åtföljs av bakgrundsinformation, reflektion och diskussionsfrågor. Hela serien finns även som podcast. Avsnitten åtföljs av olika kompletterande material som videor, serier etc. samt 20 större bibelgruppsmaterial med aktiverande aktiviteter.raamattustartti.fi https://www.raamattustartti.fi/ (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)
Författare: Association of Bible Readers rll.fi https://rll.fi/ (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)
Upphovsrätt: Bibelläsarföreningen
Målgrupp 1) och 2)
Foto: Raamattustartti logo.jpg
Kontaktperson: Kirsi Smeds, kirsi.smeds@rll.fi, tel. 045 881472

Skicka in material

Materialet bör skickas in senast den 2 januari. Kontaktperson för Ekumeniska rådet i Finland, till vilken förslag på material kan skickas är:  generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi

Dela på sociala medier: