Hyppää sisältöön

Aineistoa kerätään rakasturaamattuun.fi -sivustolle

Rakastu Raamattuun kampanjalogo.

Yleistä

Rakasturaamattuun.fi on ekumeeninen, erilaisia kirkkojärjestyksiä kunnioittava materiaalipankki. Tarkoituksena on lisätä Raamatun käyttöä omaksi hengelliseksi ja yhteisölliseksi rakennukseksi ja korostaa Raamattua henkilökohtaisena hartauskirjana sekä kerätä innostavaa materiaalia Raamatun lukemiseen ja muutoin Raamatun äärellä olemiseen yksin ja ryhmissä.

Rakastu Raamattuun -päivää vietetään 21.1.2024. Päätoimijat ovat Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelinen Allianssi ja Suomen Lähetysneuvosto ja Raamatunlukijain Liitto ry.

Sivustolla julkaistavat materiaalit

Sivustolla julkaistavan materiaalin tulee a) olla sitoutunut Apostoliseen ja/tai Nikean uskontunnustukseen b) kunnioittaa Raamattua sekä luottaa Raamatun sanaan. c) innostaa ja rohkaista Raamatun äärelle. d) kunnioittaa muiden kirkkokuntien raamatunlukukäytäntöjä.

Sivusto sisältää infoa ja linkkejä jo olemassa oleviin materiaaleihin, joista pääosa on saatavilla ilmaisena netissä. Osa materiaaleista voi olla maksullisia.

Materiaalit voivat olla joko luettavaa, kuunneltavaa, katseltavaa tai toiminnallista ja voi olla myös kursseja.

Materiaalit voivat olla kohdennettu joko yksilöille taikka ryhmille sekä eri kohderyhmille kuten aikuiset, nuoret, lapset. Suomenkielisten lisäksi julkaistaan ruotsinkielistä materiaalia.

HUOM! Sivustolle ei sijoiteta materiaaleja vaan ainoastaan linkkejä niihin. Sivustolla ei myöskään julkaista myytäviä kirjoja. Materiaalivinkkien ja linkkien tulee kohdistua laajempiin kokonaisuuksiin tai toimintamuotoihin, ei yksittäisiin julkaisuihin.

Sivustolle tulevista materiaaleista:

  • Ensisijaisesti kuuteen eri kategoriaan tulee linkkejä pysyviin ja laajempiin materiaalikokonaisuuksiin, jotka ovat Raamatun lukutapoja ja lukuohjelmia, erilaisia menetelmiä ja toiminnallista tapoja käsitellä Raamattua, stabiileja kursseja (ei päivänmääriin sidottuja), raamattusovelluksia, Raamattuvideoita ja -podcasteja tms. sekä johdantoja Raamatun kirjoihin.
  • Lisäksi kuuteen peruskategoriaan voidaan laittaa joitain erityisiä laajoja opetusta sisältäviä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi Raamattu kannesta kanteen.
  • Sivustolle ei laiteta lainkaan linkkejä saarnoihin ja hartauksiin.

Esimerkiksi:
RaamattuStartti – raamattustartti.fi (Tämä on 100-osainen raamatunlukuohjelma oheismateriaaleineen). Sivustoa ylläpitää Raamatunlukijain Liitto ry.
Yhteyshenkilö pääsihteeri Kirsi Smeds kirsi.smeds@rll.fi p. 045 884 4727 sekä tekniikka IT- ja järjestösihteeri Mikko Paavola mikko.paavola@rll.fi.

Rakasturaamattuun.fi materiaalitiedot

Sivustolle tarjottavat materiaalitiedot toimitetaan oman yhteyshenkilön kautta (ei suoraan RLL:lle). Materiaalitiedoissa tulee olla seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä pelkkänä tekstinä. Älä turhaan muotoile, ne joudutaan poistamaan. Laita normaalit välilyönnit eri tietojen väliin.


Kohderyhmä

Valitse kohderyhmä, keille materiaali kuuluu 1) henkilökohtainen raamatunluku 2) ryhmät 3) lapset (alle 10 v) 4) nuoret (sis. varhaisnuoret, noin 11–19 v) 5) seurakunnat 6) ruotsinkielinen Huom. Materiaalin kuvauksessa voi tarkentaa kohderyhmää esim. lasten / nuorten ikää.

Logo

Materiaalin logotiedosto kuvana (ei pakollinen). Nimeä kuvatiedosto selkeästi sekä itse kuvatiedostoon että infoon, jotta oikea kuva löytää oikealle paikalleen. Logo tulee sivustolle pienenä, joten logotiedosto mielellään alle 1 mega. YHTEYSHENKILÖ nimi, puhelin ja email PS. Tarkistathan, että tiedot tulevat oikein ja linkit ohjaavat suoraan halutulle materiaalisivulle.

MALLI materiaali-infosta

RaamattuStartti
Matka läpi Raamatun 100 lyhyen lukukohdan kautta. Kuhunkin kohtaan liittyy taustainfoa, pohdintaa, keskustelukysymyksiä. Koko sarja on myös podcastina. Kohtiin liittyy erilaisia oheismateriaaleja kuten videoita, sarjakuvia yms. sekä 20 laajempaa raamatturyhmämateriaalia, joissa on myös aktivoivia tehtäviä.
raamattustartti.fi https://www.raamattustartti.fi/
Tekijä: Raamatunlukijain Liitto ry rll.fi https://rll.fi/
Copyright: Raamatunlukijain Liitto ry
Kohderyhmä 1) ja 2)
Kuva: raamattustarttilogo.jpg
Yhteyshenkilö: Kirsi Smeds, kirsi.smeds@rll.fi, p. 045 8814727

Lähetä aineistoa 2. tammikuuta mennessä

Jaa somessa: