Hoppa till innehåll

Aktuellt vid ERF 1/2024

Generalsekreterarens hälsning: Utan påsk ingen kristendom

Påsken är en av kristendomens största fester, eftersom vi då firar Kristi uppståndelsefest. Utan påsken ingen kristendom, kristen påsktradition eller kultur.

Påsken proklamerar nytt liv. Jesus har uppstått från de döda och övervunnit ondskans makt, död och synd. Jesus Kristus öppnade vägen till Gud.

Det kristna påskfirandet syns i många familjer, även om dessa inte kopplas till den kristna traditionen. Påskgräset med de små kycklingarna eller påskägget påminner om nytt liv och vårens ankomst. Påskpynt finns i nästan varje hem, gula narcisser eller tulpaner, videkvistar, påskharar och kycklingar. För många familjer innebär påsken ett förlängt ledigt veckoslut, en andningspaus i vardagsrumban. Under påskhelgen hinner man besöka sina släktingar som bor längre bort eller besöka sommarstugan för att inspektera läget. Under påsken knackar utklädda barn dörr med hälsningar om hälsa och långt liv (virpominen) och i hopp om att få lön för sin möda. Påsktraditionerna syns i firandet även om man inte är religiös.

För den kristna är påsken en andlig resa tillsammans med Kristus, från fastetiden, via stillaveckan till Kristi uppståndelse. De varierande och rika kyrkliga traditionerna bjuder en ypperlig möjlighet att bekanta sig med en annan kyrkofamiljs sätt att fira påsk.

Påsken börja på skärtorsdagen och i min hemförsamling, liksom i andra kyrkor, kommer vi ihåg Jesus och hans lärjungars sista kväll och måltid tillsammans. Då firar vi även nattvard. Långfredagen är en sorgens dag. På långfredagen spikades Jesus på ett kors och han dog. Påsken firas från lördag till söndag och i många kyrkor firar man härefter också en påsknattsmässa.

Ur kristendomens synvinkel är påsken världshistoriens största händelse. Tron på Jesu uppståndelse från de döda är Guds kärleksförklaring för hela mänskligheten. Johannesevangeliet summerar detta kort och koncist: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16, Bibeln 2000)

En riktigt glad och välsignad påsk!

Mayvor

Kyrkoledarnas vädjan för en medmänsklig invandringspolitik

I en gemensam vädjan betonar en grupp ledare för finska kristna kyrkosamfund hur kärnan i den kristna tron är förståelsen av varje människas omistliga värde som Guds avbild, och uttrycker oro över föreslagna ändringar i lagen som skulle försvaga ställningen för personer som söker internationellt skydd. Läs hela vädjan

Tarja Suomalainen tar över som kommunikations- och verksamhetskoordinator

På SEN:s kontor sker en personalförändring i april, då Suvi-Tuulia Vaara är föräldraledig och Tarja Suomalainen tar över som kommunikations- och verksamhetskoordinator. Från och med den 8 april kan Tarja nås via e-post på tarja.suomalainen@ekumenia.fi och via telefon på +358 40 637 1244.

Intervju med Jan Edström

Jan Edström, baptistpastor som har haft många positioner i Ekumeniska Rådet i Finland, gick vidare till andra arbetsutmaningar i december 2023. I en intervju berättar han bland annat hur ekumenik blev en livsstil för honom. Läs mer

Ansvarsveckan

Ansvarsveckan firas 20-27 oktober 2024 med temat Skapade till Guds avbild, med fokus på det 10:e målet för hållbar framtid, som är att minska ojämlikheter. ansvarsveckan.fi

Verktyg och material

Förälska dig i Bibeln kampanjalogo.

Förälska dig i Bibeln
Förälska dig i Bibeln är en ekumenisk resurs för att läsa och vara med Bibeln, publicerad i januari 2024. rakasturaamattuun.fi (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

Antirasismaktiviteter hos medlemssamfunden i Ekumeniska Rådet i Finland
Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland konsulterade i september 2023 en arbetsgrupp bestående av experter på kyrkornas mångkulturalitet och mottog ett betänkande med rekommendationer om hur man kan främja antirasistisk verksamhet i kristna samfund. Styrelsen uppmanar medlemssamfunden och andra kristna aktörer att bekanta sig med rekommendationerna i betänkandet. Målet är att rekommendationerna ska väcka diskussion inom samfunden och uppmuntra konkreta åtgärder mot rasism.Läs rekommendationerna

Ekumeniska bönestunder kring samhällsfrågor
Dessa olika modeller för ekumeniska bönestunder har sammanställts för att uppmuntra kristna att i allt högre grad be tillsammans på olika orter i Finland. Samhällsfrågorna kan vara lokala aktuella frågor eller böneämnen som gäller hela Finland eller hela världen. Det kan vara särskilt viktigt att samlas för att be vid en kris eller olycka. En bönestund i ett offentligt rum vittnar om styrkan i det kristna samarbetet. Läs mer

Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan som en tillgång för församlingarnas arbete 

Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för jämställdhet har på ERF:s styrelsens uppdrag utarbetat en modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Denna exempelmodell är är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stöd och handledning vid uppgörandet av de egna jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.   
Läs mer och ta i bruk modellen: Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan

Hållbarhetsboken – Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna  
Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp i strävan att uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Publikationens inlägg, frågeställningar, bibeltexterna och bönerna utmanar församlingar till att bekanta sig med FN:s hållbarhetsmålsättningar och ger verktyg till den enskilde kristnes funderingar kring frågor om hållbar framtid.  Publikationen passar som redskap till olika ledare, den kan användas i både i grupparbete och i enskilt arbetet i kyrkor, hem och skolor. Publikationen är en del av Ekumeniska ansvarsveckan. Läs mer 

Dela på sociala medier: