Hoppa till innehåll

Ekumeniska bönestunder kring samhällsfrågor

Dessa olika modeller för ekumeniska bönestunder har sammanställts för att uppmuntra kristna att i allt högre grad be tillsammans på olika orter i Finland. Samhällsfrågorna kan vara lokala aktuella frågor eller böneämnen som gäller hela Finland eller hela världen. Det kan vara särskilt viktigt att samlas för att be vid en kris eller olycka. En bönestund i ett offentligt rum vittnar om styrkan i det kristna samarbetet.

Planering tillsammans är halva jobbet. Det första steget är att bjuda in dem som ska delta i genomförandet av bönestunden till gemensam planering.Varje församling har en särprägel som utvecklats av dess kyrkliga tradition och lokala seder. Man ska säkerställa att det planerade bönetillfället är naturligt för alla deltagare. Nedan presenteras exempel som man kan utgå från i den egna planeringen. Utöver de här modellerna kan ni dra nytta av till exempel ekumeniska böneveckans material.

Att beakta:

 • Det lönar sig att göra upp ett program för tillfället och dela det med deltagarna: programblad/den som leder tillfället/program projicerat på väggen.  
 • En offentlig, tillåten plats – stora offentliga tillställningar på offentliga platser ska anmälas på förhand till Polisen.
 • Det är på sin plats att bjuda in lokala beslutsfattare och medier till sammankomsten.
 • Det är bra att behandla samhällsfrågor som en bön till Gud, inte som en presentation av politiska åsikter för deltagarna, då man kan ha olika åsikter om dem.
 • Använd ett inkluderande språk, särskilt när ni talar om människor. Se noga över språkbruket så att ni inte av tanklöshet använder rasistiska uttryck, uttryck som anknyter till jämställdhet mellan könen och funktionsnedsättning eller andra uteslutande uttryck.
 • Alla deltagare gynnas av tillgänglighet.
 • Använd ett enkelt språk (LL) (Selkokeskus webbsidor, selko.evl.fi och böner på lättläst språk).
 • Beakta utrymmena och den eventuella scenen med tanke på tillgängligheten (t.ex. passage med rullstol).
 • Sträva efter att också i budgeteringen beakta: Behövs det teckenspråkstolkar eller tolkning till andra språk? Förfrågningar och beställning av teckenspråkstolkar t.ex. från Evantia. Textning av en eventuell inspelning.

Att fundera över:

 • Hur skiljer man på bön och eventuellt politiskt tal på ett tydligt sätt?
 • Ska vi be för någon eller med någon? Bjud med i planeringen alla de grupper vars angelägenheter ni vill be för.

A. Ekumenisk bön (flerpråkig)

Välkomstord + presentation

Inledande musik: t.ex. Taizé-sången Sjung lovsång alla länder (svenska, finska, engelska)

Inledning på svenska och finska
Musikframträdande eller gemensam sång

Intervju eller vittnesbörd

Psalm 914: Gud i dina händer (Herra kädelläsi) (refräng svenska-finska-svenska-finska)

Bön med bönestenar:  Arrangörerna ger anvisningar, under bönen meditativ gitarrmusik i bakgrunden.

 • bönestenar eller bönealtare
 • Planera böneavsnittet utifrån temat.

Bönen Fader vår, var och en på sitt modersmål

Välsignelsen på svenska/finska

Slutpsalm 947 (finska: 979) Må din väg gå dig till mötes/Tulkoon tie sinua vastaan (svenska, finska, engelska)

Sändning -> berätta om kollekten, kollektkorgar vid dörrarna när man går ut.

Att förbereda:

– Vem säger vad, hitta personer att intervjua

– Eventuell Powerpoint-presentation

– bönestenar eller bönealtare

Bearbetat utifrån en bönestund i Grankulla 2020.

B) Ekumenisk bönestund

1.   Inledning

Inledningen kan hållas av en lokal beslutsfattare, sammankallaren eller någon annan som deltagit i ordnandet av sammankomsten. Innehållet kan vara världsligt eller andligt.

2. Musik/sång

3.   Psalm

Fritt vald psalm enligt temat för bönestunden. Psalmen kan sjungas eller läsas.

(Ära vare Fadern och Sonen

och den heliga Anden,

     såsom det var i begynnelsen, nu och alltid

     och i evigheters evighet. Amen.)

4.   Bibelläsning

Läs en eller flera bibel- eller evangelietexter som passar temat. Textläsningen kan följas av tyst meditation.

5.   Svar

Svaret kan vara växelläsning, psalm som sjungs växelvis, sång eller instrumentalmusik.

6.   Bön

I stället för växelbön och dagens bön kan man använda fredsbön eller till exempel Fredslitania.

(Växelbön)

Förbön
Böner i olika situationer: evl.fi, ortodoksi.net, katolinen.fi ja selkokieliset rukoukset. De som ber kan be på sitt modersmål och formulera sig fritt. Man kan sätta till en ektenia eller någon annan bön enligt den ortodoxa traditionen.

Dagens bön

Be en bön med anknytning till temat. Bönen kan också formuleras fritt. Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Bönen kan läsas eller sjungas.

Vår Fader

Be Vår Fader högt tillsammans. Den kan också sjungas (sävelmät s. 453, luterilaisen virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 805).

Vid ekumeniska sammankomster används den ekumeniska formen av Herrens bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 

Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,


utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

7. Välsignelsen

8. Avslutningsmusik

Bearbetad enligt ev.luth. kyrkans formulär för andaktsstund

C) Ekumenisk gudstjänst

På ställen som markerats med en asterisk (*) står församlingen, i övrigt sitter man under gudstjänsten.

Preludium/psalm/sång

* Inledande välsignelse och växelhälsning

L: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn / förs:  Amen, amen, amen.

L: Herren vare med er / förs: Herren välsigne dig.

Inledningsord

Psalm [ortodox kör]

*Bön

Efter bönen sjunger församlingen: Amen, amen.

Sång/psalm

Textläsning ur Gamla testamentet

– inledning till texten

– läsning

Svarsmusik [sångframträdande eller instrumentalmusik]

Textläsning ur Nya testamentet

– inledning till texten

– läsning

Psalm/sång

Inledning till evangeliet

*Halleluja-sång

*Evangelium

*Halleluja-sång

Predikan

Gemensam sång

Under den gemensamma sången tas en kollekt upp.

*Gemensam förbön

Böneavsnitten bes av företrädare för de olika församlingarna och varje avsnitt avslutas med orden Hör oss när vi ber, varefter församlingen säger: Herre, hör vår bön. 

Efter förbönen kan församlingen sjunga: Amen, amen.

1. Inledning

Hör oss när vi ber.  / F: Herre, hör vår bön.

2. (församlingarna, kyrkorna, deras ledare och medarbetare samt

de kristnas enhet)

Hör oss när vi ber/ F: Herre, hör vår bön.

3. (Väckelse på orten, evangeliets utbredning, missionsarbete)

Hör oss när vi ber. / F: Herre, hör vår bön.

4. (samhället, presidenten, riksdagen, regeringen osv.)

Hör oss när vi ber. / F: Herre, hör vår bön.

5. (barn, unga och alla som arbetar bland dem)

Hör oss när vi ber.  / F: Herre, hör vår bön.

6. (utkomst, medellösa, arbetslösa, diskriminerade, sjuka, lidande, ensamma, änkor/änklingar)

Hör oss när vi ber.  / F: Herre, hör vår bön.

7. Avslutning

Himmelske Far, vi bär fram dessa böner inför dig i din Sons, Jesu Kristi namn.
F: Amen, amen. (församlingen kan sjunga amen under ledning av kantorerna)

 *Bönen Vår Fader [högt tillsammans:]

Vår Fader, du som är i himlen. / Låt ditt namn bli helgat. /

Låt ditt rike komma. / Låt din vilja ske/

på jorden såsom i himlen. / Ge oss idag det bröd vi behöver /och förlåt oss våra skulder, /

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. /

Och utsätt oss inte för prövning, / utan rädda oss från det onda. /

Ditt är riket, din är makten / och äran, i evighet. Amen.

Aftonhymn [ortodox kör + församlingen]

* Välsignelsen

Efter välsignelsen sjunger församlingen: Amen, amen, amen.

Slutpsalm

Bearbetat utifrån en ekumenisk gudstjänst i Uleåborg 2021.

2. (församlingarna, kyrkorna, deras ledare och medarbetare samt

de kristnas enhet)

Hör oss när vi ber/ F: Herre, hör vår bön.

3. (Väckelse på orten, evangeliets utbredning, missionsarbete)

Hör oss när vi ber. / F: Herre, hör vår bön.

4. (samhället, presidenten, riksdagen, regeringen osv.)

Hör oss när vi ber. / F: Herre, hör vår bön.

5. (barn, unga och alla som arbetar bland dem)

Hör oss när vi ber.  / F: Herre, hör vår bön.

6. (utkomst, medellösa, arbetslösa, diskriminerade, sjuka, lidande, ensamma, änkor/änklingar)

Hör oss när vi ber.  / F: Herre, hör vår bön.

7. Avslutning

Himmelske Far, vi bär fram dessa böner inför dig i din Sons, Jesu Kristi namn.
F: Amen, amen. (församlingen kan sjunga amen under ledning av kantorerna)

 *Bönen Vår Fader [högt tillsammans:]

Vår Fader, du som är i himlen. / Låt ditt namn bli helgat. /

Låt ditt rike komma. / Låt din vilja ske/

på jorden såsom i himlen. / Ge oss idag det bröd vi behöver /och förlåt oss våra skulder, /

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. /

Och utsätt oss inte för prövning, / utan rädda oss från det onda. /

Ditt är riket, din är makten / och äran, i evighet. Amen.

Aftonhymn [ortodox kör + församlingen]

* Välsignelsen

Efter välsignelsen sjunger församlingen: Amen, amen, amen.

Slutpsalm

Bearbetat utifrån en ekumenisk gudstjänst i Uleåborg 2021.

Dela på sociala medier: