Hoppa till innehåll

Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan

Den här modellen för en jämställdhets- och likabehandlingsplan är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stöd och handledning vid uppgörandet av de egna jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.

Avsikten är inte att modellen tas i bruk som sådan. För att göra upp en plan bör varje organisation inleda en process som kartlägger nuläget i organisationen och bedömer vilka åtgärder som behövs för att bättre förverkliga jämställdhet eller likabehandling. Verktyg för den här processen finns framför allt i kapitel 4.

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen gäller en arbetsgemenskap som kan bestå av såväl anställda som frivilliga. Planen är ett verktyg och ledningsinstrument för arbetsgivaren.

Dokumentet har utarbetats av  Ekumeniska Rådets sektion för jämställdhet. Ekumeniska Rådets i Finland styrelse har godkänt dokumentet på sitt möte 1.6.2021.

Modellen kan laddas ned som en pdf-dokument:

Dela på sociala medier: