Hyppää sisältöön

Ajankohtaista SEN:ssa 4/2023

Tässä uutiskirjeessä:

 • Pääsihteerin tervehdys
 • Ekumenia.fi uudistui
 • Kristittyjen ykseyden rukousviikko 2024
 • Rakastu Raamattuun -kampanja
 • Paikallisekumeeninen foorumi
 • Kiitos kuluneesta kaudesta ja siunattua joulun odotusta
 • Aineistoja ja työkaluja
 • På svenska

Pääsihteerin tervehdys: Rauha ja hyvä tahto

Jouluevankeliumin sanoma paimenille Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa nostaa esiin rauhan ja hyvän tahdon. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, syntyi levottomaan aikaan, poliittisten myllerrysten keskelle. Tämän kaiken keskelle, enkelit ilmestyivät taivaalle ja ylistivät Jumalaa sanoen: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.” (Luukas 2:14, Raamattu 1938).

Maailman levottomuudet, sodat, katastrofi, erilaiset jännitteet ihmisten välillä sekä konfliktit tuovat epävarmuutta ja toivottomuutta ihmisten sydämiin ja mieliin. Vihamielisyys ja epävarmat ajat ovat uhka rauhalle sekä koko maapallon elämälle. Kun luulimme, että saamme hengähtää maailmanlaajuisen pandemian jälkeen ja elää rauhassa, olemme saaneet kohdata uusia haasteita.

Psalmin 121 kirjoittaja kysyy: ” Minä kohotan katseen vuoria kohti. Mistä löydän avun?” Monet ihmiset kohottavat katseen ja ajatuksen ylöspäin ja kysyvät samaa: ”Mistä löydän avun?” Psalmin kirjoittaja toteaa itse: ”Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.” Tässä on vastaus meillekin, jotka huokaamme ylöspäin. Saamme avun Jumalalta.

Joulun sanoma on sanoma Rauhan ruhtinaasta, joka syntyi tänne maailmaan meille Pelastajaksi ja syntien sovittajaksi. Vapahtajamme Jeesus Kristus avasi meille tien Jumalan luo. Hän antaa meille rauhan sydämeen ja iankaikkisen elämän. Kristuksen antama rauha pysyy myös maailman myllerrysten keskellä.

Kristus kutsuu myös meitä rauhantekijöiksi. Saamme yhdessä rukoilla kaikkialla maailmassa rauhaa ja että sotien ja taisteluiden äänet lakkaavat. Kristittyinä saamme myös rakentaa rauhaa ja olla hyvän tahdon lähettiläitä omassa ympäristössämme. Voimme olla sillanrakentajia siellä, missä vastakkainasettelu on vallalla ja yhdessä muiden kanssa rakentaa yhteiskuntarauhaa.

Kristittyjen ykseyden rukousviikkoa vietetään 18.-25. tammikuuta. Rukousviikon materiaalin on valmistellut ekumeeninen tiimi Burkina Fasosta paikallisen Chemin Neuf -yhteisön (CCN) avustamana. Rukousviikon teema on: ”Rakasta Jumalaasi…ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Luuk. 10:27). Burkina Fason turvallisuustilanne on heikentynyt merkittävästi ja osasta maata kristityt eivät voi viettää julkisesti kristillistä jumalanpalvelusta. Burkina Fason kristityt haluavat muistuttaa meitä, että kristityt on kutsuttu välittämään Jumalan rakkautta, rauhaa ja sovintoa. Kristus yhdistää meitä rukoilemaan!

Siunattua adventin aikaa!

Mayvor

Ekumenia.fi uudistui

Uusi sivusto otettiin käyttöön marraskuun lopulla ja siihen voi tutustua tutussa osoitteessa ekumenia.fi. Uudistuksessa pyrittiin tuomaan monipuoliset sisällöt helpommin esille, kiinnitettiin huomiota saavutettavuuteen ja käyttäjäkokemukseen. Jatkossa myös Vastuuviikon sisällöt löytyvät samasta osoitteesta.

Rukousviikon logo jossa liekki, sydän ja kohotettu käsi muodostavat keskelleen ristin.

Kristittyjen ykseyden rukousviikko 2024

Vuoden 2024 kristittyjen ykseyden rukousviikon aineistot on valmistellut ekumeeninen tiimi Burkina Fasosta paikallisen Chemin Neuf -yhteisön (CCN) avustamana. Teemaksi he ovat valinneet ”Rakasta Herraa, Jumalaasi … ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Luuk. 10:27).
Aineistoon kuuluu:

 • Johdanto rukousviikon teemaan
 • Raamatunmietiskelyt ja rukoukset kahdeksalle päivälle
 • Rukouspäiväjulistus 2024
 • Rukouspäivien 18.1. ja 24.10. raamatuntekstit

Rakastu Raamattuun -kampanja

Rakastu Raamattuun -päivää vietetään rukousviikolla 21.1.2024. Tarkoituksena lisätä Raamatun käyttöä omaksi hengelliseksi ja yhteisölliseksi rakennukseksi ja korostaa Raamattua henkilökohtaisena hartauskirjana sekä kerätä innostavaa materiaalia Raamatun lukemiseen ja muutoin Raamatun äärellä olemiseen yksin ja ryhmissä. Aineistoa kootaan tammikuussa osoitteeseen Suomen Raamatunlukijainliiton ylläpitämälle sivustolle rakasturaamattuun.fi. Lue lisää siitä, miten voit ehdottaa oman yhteisösi aineistoa mukaan sivustolle.

Paikallisekumeeninen foorumi
16.5.2024, klo 12:00 – 16:00 Teopoliksessa (Sairaalankatu 5-7, Tampere).  Teemalla on Paikallisekumenian kasvunpaikat ja ohjelmassa pohditaan kristillisen elämän moninaisuutta kahden kirkkokuntamuuttajan näkökulmasta ja kasvatuksellisesta näkökulmasta, miten kristillisiä arvoja halutaan välittää lapsille.

Pienoismalli joulun seimiasetelmasta.

Kiitokset ja siunattua joulun odotusta

Jäsenkunnan edustajien kolmivuotiskausi on tulossa päätökseensä ja väistyviä kokousedustajia kiitettiin SEN:n syyskokouksessa Lahdessa lokakuussa. Haluamme vielä näin kirjallisestikin kiittää kuluneesta kaudesta ja toivottaa siunausta jatkoon sekä väistyville ja jatkaville edustajille. Armorikasta joulun odotusta!

Aineistoja ja työkaluja

Rasisminvastainen toiminta Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenyhteisöissä – suuntaviivoja ja suosituksia
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus on syyskuussa 2023 kuullut kirkkojen monikulttuurisuuden asiantuntijoista koostunutta työryhmää ja ottanut vastaan mietinnön, joka sisältää suosituksia rasisminvastaisen toiminnan edistämiseksi kristillisissä yhteisöissä.Tutustu suosituksiin

Ekumeeninen joulu – katsaus kristillisiin jouluperinteisiinKristillisten yhteisöjen joulun viettotavoissa on paljon yhteistä, mutta myös joitakin kyseiselle yhteisöille tärkeitä erityispiirteitä. Tervetuloa tutustumaan eri kristillisten yhteisöjen joulun viettoon! Mukana diasarjassa on myös historiallinen näkökulma, tutkimustietoa suomalaisista joulunvieton tavoista sekä tehtäviä. Lue lisää.

Paikallisekumenian ideapankista ideat omalle paikkakunnalle, lue lisää.

Ekumeeniset rukoushetket yhteiskunnallisista aiheista
Rukoushetkien mallit on kerätty kannustamaan kristittyjä rukoilemaan enenevissä määrin yhdessä eri paikkakunnilla Suomessa. Yhteiskunnalliset kysymykset voivat olla paikallisia ajankohtaisia kysymyksiä tai koko Suomea tai maailmaa koskettavia rukousaiheita. Erityisen tärkeää voi olla kokoontua yhteen rukoilemaan kriisin tai onnettomuuden koskettaessa. Julkisessa tilassa toteutettu rukoushetki on todistus kristittyjen yhteistyön voimasta. Lue lisää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman malli seurakuntien työn tueksi
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen toimeksiannosta Neuvoston yhdenvertaisuusjaosto on laatinut mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle.  Malli on tarkoitettu käytettäväksi kristillisten kirkkojen, yhdyskuntien ja järjestöjen oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun ja suunnitelman tekemisen tukena ja ohjeena. Lue lisää ja lataa malli käyttöösi

Vastuullisuuskirja – Kristillinen näkökulma kestävän kehityksen tavoitteisiin
Voiko Raamatusta, kristillisestä uskosta ja teologisesta pohdinnasta olla apua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Kirjan alustukset, pohdintakysymykset, raamatuntekstit ja rukoukset haastavat seurakuntia tutustumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja antavat työkaluja kristityn omaan pohdintaa kestävän tulevaisuuden kysymysten äärellä. Julkaisu sopii ohjaajien työn tueksi, sitä voi käyttää ryhmätyöskentelyssä tai yksilötyöskentelyssä kirkoissa, kodeissa ja kouluissa. Julkaisu on osa Ekumeenista vastuuviikkoa. Lue lisää

Jaa somessa: