Hyppää sisältöön

Tietoa meistä

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Jäseniksi voidaan hyväksyä yhteisöjä, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

SEN:n jäsenkunnan muodostavat  (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

  • 11 jäsenkirkkoa
  • 5 tarkkailijakirkkoa
  • 29 kumppanuusjärjestöä

Ekumenian lähtökohta on yhteydessä ja rakkaudessa, joka on Jumalan elämää antava lahja. Yhteys Jumalaan yhdistää kaikki kristityt. Kristittyjen ykseys on sekä uskon että elämän yhteyttä. 

Ykseys on Raamatun mukaan sekä annettu lahja että rukouksen ja työn kohde. Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen:

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. – Joh. 17:21

Ekumenia tulee kreikankielen sanasta oikoumene ja tarkoittaa koko asuttua maailmaa. Ekumeeninen liike on kristillisen kirkon historiassa melko nuori ilmiö. Se on kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluvien kristittyjen yhteinen liike, joka syntyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Sanaa ekumeeninen on kristikunnan historiassa käytetty useassa eri merkityksessä. Sen yleistyminen ja virallistuminen kristittyjen yhteistyö- ja ykseysliikkeen nimeksi on monella tapaa Ruotsin arkkipiispan, Nathan Söderblomin (1866–1931), ansiota. Hän kutsui järjestämiään tunnustustenvälisiä kokouksia ekumeenisiksi ja sisällytti näin termiin merkitykset, joilla viitataan kahden tai useamman kirkon välisiin suhteisiin tai asenteeseen, joka korostaa ja toivoo kristittyjen ykseyttä.

Muototumisvaiheensa jälkeen ekumeeninen liike vakiinnutti asemansa merkittävänä kirkkojenvälisen yhteydenpidon kanavana heti toisen maailmansodan jälkeen. Ekumeeninen liike on järjestäytynyt myös moneksi organisaatioksi. Ekumenia on toimintaa, johon kirkot ja kristilliset yhteisöt osallistuvat omista tunnustuksistaan käsin.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö. SEN on yksi maailman vanhimmista kansallisista ekumeenisista neuvostoista. Perustamisvuosi on 1917.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö että asiantuntijaelin. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt tukevat kristittyjen ykseyttä. Pyrkimyksenä on myös kirkkojen yhteisen äänen vahvistaminen yhteiskunnassa.

Neuvoston toimintaa ohjaavat kaksi keskeistä periaatetta: 1) kristillinen todistus rakkautena ja kristittyjen yhteytenä sekä 2) yhteinen työskentely luomakunnan ja ihmisarvon puolesta.

Toiminta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

  • spiritualiteetti ja opilliset kysymykset
  • eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset, erityisesti ihmisarvo
  • kristillinen kasvatus
  • yhteinen todistus ja uskontodialogi
  • kansainväliset ja kotimaiset ekumeeniset verkostot

Neuvoston korkein päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yleiskokous, jossa jäsen- ja tarkkailijakirkoilla sekä kumppanuusjärjestöillä on edustajat. Toimeenpanevana elimenä on yleiskokouksen valitsema hallitus. Työtä johtaa pääsihteeri yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa. Jaostot ja työryhmät ovat niin ikään tärkeä osa ekumenian edistämistä.