Hyppää sisältöön

Vastuuviikko

Ekumeeninen vastuuviikko on kaikkien kirkkojen ja kristillisten seurakuntien yhteinen ihmisoikeus- ja vastuullisuuskampanja. Vastuuviikkoa vietetään 20.-27.10.2024 teemalla Luotuja Jumalan kuvaksi.

Vastuuviikko 2024 – Luotuja Jumalan kuvaksi

Vuoden 2024 Vastuuviikko toteutetaan 20.-27. lokakuuta teemalla Luotuja Jumalan kuvaksi. Vastuuviikko 2024 jatkaa kestävän tulevaisuuden teemalla, keskittyen kestävän tulevaisuuden 10. tavoitteeseen, joka on eriarvoisuuden vähentäminen.

Olemme kaikki luotuja Jumalan kuvaksi, omalla tavallamme. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole toista arvokkaampi tai tärkeämpi. Silti ihmisiä syrjintään eri perustein. Eriarvoisuutta pidetään ongelmana itsessään, mutta sillä on myös laajat seuraukset, niin kotimaassa kuin globaalisti.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuutta esiintyy eri tavoin. Sitä esiintyy rasismina ja syrjintänä ihmisten ihonväristä tai taustasta johtuen, vammaisten ihmisten huomioimattomuutena, nuorten psyykkisenä pahoinvointina sekä sukupuolten välisenä eriarvoisuutena (tätä käsittelee kestävän tulevaisuuden tavoite 5). Myös tekoälyn tuomat muutokset yhteiskunnassa voivat lisätä eriarvoisuutta. Eriarvoisuus voi vaikuttaa kielteisesti myös demokratiaan. Eriarvoisuus lisää epävarmuutta ja muukalaisvihaa, konfliktit voivat lisääntyä ja äärimmäinen köyhyys johtaa kestämättömään ympäristön hyväksikäyttöön. Eriarvoisuuden vähentäminen on täten myös rauhan työkalu.

Kaiken muutoksen takana on ensin itsetutkiskelu ja parannuksen teko, ja sen jälkeen voidaan lähteä opastamaan ja kannustamaan muita positiiviseen muutokseen. SEN:n painopisteet vuodelle 2024 ovat kansainvälinen ekumenia ja globaali vastuu, ja siksi Vastuuviikon teema sopiikin hyvin tämän painopisteen alle.

Vastuuviikko toteutetaan yhdessä ja paikallisesti

Tätä yhdenvertaisuuden teemaa tullaan nostamaan esiin mm. seminaareissa, koulutuksissa, Erätaukokeskusteluissa ja Hyvin sanottu -hankkeen piirissä, sekä luonnollisesti eri hengellisissä tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi Vastuuviikon radiojumalanpalveluksissa syksyllä 2024.

Ekumeeninen vastuuviikko toteutuu tavan mukaan kirkkokuntien yhteisenä kampanjana, johon tuotetaan tiedollisia ja toiminnallisia aineistoja teemasta ja erilaisia tapahtumia. Vastuuviikkoa toteutetaan myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten eri kumppanuusjärjestöjen kanssa. Vastuuviikon ja SEN:n jaostojen yhteistyötä pyritään tiivistämään.

Aineisto

Aineiston ja tapahtumien tuotannossa tehdään yhteistyötä asiantuntijoiden, kirkkojen ja pohjoismaisten kumppanien kanssa. Tarkoituksena on antaa tilaa kokemusasiantuntijoille, joiden kertomusten ja kokemusten kautta voimme luoda parempia ja turvallisempia tiloja kirkoissamme ja yhteiskunnassamme sekä maailmanlaajuisesti.

Vastuuviikko saa uudet alasivut elokuussa, jolloin löydät hengellistä ja toiminnallista aineistoa, sekä näkökulmia Vastuuviikon teemaan.