Hoppa till innehåll

Ekumeniska Rådet i Finland lediganslår ett stipendium

Ekumeniska Rådet i Finland lediganslår ett stipendium på 3000€. Stipendiet tilldelas 1-3 sökare. I främsta rum ställs ansökningar för fortsatta studier med anknytning till ekumenik. Stipendiet kan ansökas fram till 15.2.2024 kl. 15.00, vilket gäller även postade försändelser. Ytterligare information om stipendiet och ansökningen Tomi Karttunen, tomi.karttunen@evl.fi. Rådet förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet. 

Ansökningarna adresseras till:
Ekumeniska Rådet i Finland
PB 210, Södra Kajen 8
00131 Helsingfors
Elektroniska ansökningar till: sen@ekumenia.fi 

Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland 

Dela på sociala medier: