Hoppa till innehåll

Samarbete mellan kristna församlingar i Tammerfors fick utmärkelsen Ekumenisk gärning

Ekumeniska Rådet i Finland vill med utmärkelsen Ekumenisk gärning 2023 uppmärksamma samarbetet mellan församlingar i Tammerfors för deras uttalande om Tryggare församling eller annan kristen gemenskap.

Det gemensamma uttalande om en trygg församling eller annan kristen gemenskap initierades av Tammerfors ekumeniska arbetsgrupp. Uttalandet är vad man vet det första i sitt slag i Finland.

Det har undertecknats i januari 2023 av tio lokala kristna församlingar: Frälsningsarméns avdelning i Tammerfors, Sinapinsiemen rf, Tammerfors Adventkyrka, evangelisk-lutherska församlingarna i Tammerfors, Tammerfors pingstförsamling, Tammerfors metodistförsamling, Tammerfors ortodoxa församling, Tammerfors Heliga Korsets katolska församling, Tammerfors frikyrkoförsamling och församlingen Toivon portti.

Med utmärkelsen vill styrelsen för Ekumeniska rådet i Finland uppmuntra alla kristna samfund till en respektfull intern dialog. Det uttalande församlingarna i Tammerfors har gjort är ett utmärkt exempel på ekumeniskt arbete där man även i en utmanande fråga har hittat en gemensam formulering som inbjuder till diskussion och gemenskap.

– Sommaren 2021 diskuterade vi präster från olika kyrkor det dåliga bemötandet som vi visste att många som tillhör minoriteter hade upplevt. Vår förhoppning var att alla kyrkor skulle upplevas som trygga platser. Vi ville göra något konkret så vi föreslog för den ekumeniska arbetsgruppen i Tammerfors att den gör ett uttalande, säger Mika Partanen, pastor i Tammerfors metodistförsamling.

Uttalandet Tryggare församling var resultatet av en process som tog mer än ett år. Arbetsgruppen som utarbetade dokumentet förde en dialog så att var och en av de församlingar och organisationer som deltog kunde påverka innehållet i uttalandet. Uttalandet publicerades i början av 2023 under den ekumeniska böneveckan.

– Det är fint att vi kunde fokusera på det som förenar oss, snarare än på meningsskiljaktigheter. Vi har hört att liknande uttalanden har gjorts och görs också på andra orter. Och åtminstone där dokumentet har implementerats synligt har också nya människor vågat komma med, säger Partanen.

Vice ordförande i styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland Markus Österlund överlämnade utmärkelsen tillsammans med Ekumeniska Rådets generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken vid vårmötet på tisdag 23 april 2024 i Kvarnbäckens kyrka i Helsingfors. Pastor Mika Partanen, Hannakaisa Shehu från Tammerfors pingstförsamling och pastor Soili Juntumaa från föreningen Sinapinsiemen tog emot utmärkelsen.

Läs uttalandet (på finska) till exempel på Tammerfors kyrkliga samfällighets webbplats (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.).

På det bifogade fotot finns (från vänster) Mayvor Wärn-Rancken, Hannakaisa Shehu, Soili Juntumaa, Mika Partanen och Markus Österlund.

Dela på sociala medier: