Hoppa till innehåll

Ekumeniska Rådet i Finland vädjar till regeringen

Ekumeniska rådet i Finland är mycket oroat över regeringens planer på att förvägra personer som fått ett negativt asylbeslut att ansöka om arbetsrelaterat uppehållstillstånd.

I församlingar och kyrkor möter vi människoöden och mänsklig nöd som är svår att ens föreställa sig i en rättsstat som Finland. Under de senaste åren har antalet personer som lider av bristfälliga processer ökat till följd av myndigheternas beslut. Nu har regeringen för avsikt att ytterligare förvärra problemen.

Avslag på ansökan om uppehållstillstånd på grund av kringgående av inreseregler leder i vissa fall till orimlighet. Många asylsökande som kommit till Finland har till sist ansökt om arbetsbaserat uppehållstillstånd eftersom asylprocessen har blivit utdragen och till och med pågått i flera år. De har varit anställda i branscher där det råder brist på arbetskraft och där det har gjorts en separat bedömning av behovet av arbetskraft. De behövs alltså i Finland och har blivit en del av det omgivande samhället. Det är orimligt att tro, både för personerna själva och för arbetsgivarna, att deras nästa ansökan om uppehållstillstånd skulle kunna återkallas med hänvisning till kringgående av reglerna för migration. Endast de vars identitet kan styrkas med hjälp av resehandlingar kan använda möjligheten att ansöka om arbetsrelaterat uppehållstillstånd. Asylprocessen är inte ens i dagsläget en väg för arbetstillstånd utan en separat process.

Kravet på att styrka sin identitet som grund för ett uppehållstillstånd är också oroväckande. Som asylsökande kan en person som anländer till Finland inte förlita sig på myndigheterna i den egna nationalstaten för att ansöka om resehandlingar. Identitetsbevis får inte utgöra ett hinder för att ansöka om uppehållstillstånd för humanitärt skydd och det får inte heller kopplas till kringgående av regler för migration.

Ekumeniska rådet i Finland vädjar till lagstiftare, regering och riksdag att bevara människors jämlikhet och människovärde i sina motiveringar. Rätten att arbeta och rätten att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse är grundläggande mänskliga rättigheter. (Artikel 14 och 23 i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter).

Mera information:
Ulla Siirto, sakkunnig, Kyrkostyrelsen (luth.) 

ulla.siirto@evl.fi
tfn 040 688 1440


Universitetslärare, fader Teemu Toivonen (ort.) 
teemu.toivonen@uef.fi
tfn 040 405 13846

Dela på sociala medier: