Hoppa till innehåll

Besök från Caritas – arbete för medmänniskan

Torsdagen den 25 april fick Ekumeniska Rådets kansli besök av Caritas Europas generalsekreterare Maria Nyman och Caritas Finlands generalsekreterare Larissa Franz-Koivisto. Caritas är en av partnerorganisationerna till Ekumeniska Rådet i Finland.

Caritas är den katolska kyrkans bistånds- och utvecklingsorganisation. Organisationen respekterar allas värdighet, arbetar för att minska ojämlikhet och främjar jämlika samhällen. Caritas Europas medlemsorganisationer är verksamma i 46 länder och globalt har Caritas verksamhet i mer än 160 länder. Caritas är en av världens största humanitära organisationer.

Verksamheten omfattar både biståndsarbete och utvecklingssamarbete. EU arbetar för närvarande särskilt för att hjälpa ukrainarna. Dessutom bedriver organisationen kommunikation-och påverkansarbete för en rättvisare värld.

 – Man lyssnar på oss för att vi har en förståelse för frågor från gräsrotsnivå. Vi finns i nästan alla länder, säger Maria Nyman.

Nyman är inne på sin andra mandatperiod som generalsekreterare för Caritas Europa. Hennes uppgift är att stödja organisationer i olika länder, särskilt i att förnya deras verksamhet. Caritas Europakontor ligger i Bryssel. Därifrån siktar Nyman på att besöka Caritas-organisationer i olika länder.

– Ekumenik och samarbete mellan kristna kyrkor är viktigt för Caritas. Därför ville jag också bekanta mig med Ekumeniska Rådet i Finland och dess verksamhet och det ekumeniska fältet i Finland, säger Nyman.

Caritas Finland deltar aktivt i Ekumeniska rådets verksamhet. Caritas representanter i sektionerna är Francesco Ferrari (ungdomssektionen), Katia Orellana (lokalekumenik), Pekka Palokangas (jämställdhet) och Meisa Dano (samhällsfrågor). Dessutom sker samarbetet bland annat i den ekumeniska arbetsgruppen för asylfrågor.

Foto: Som tack för besöket överlämnade generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken en oikoumene-väska till Maria Nyman.

Dela på sociala medier: