Hoppa till innehåll

Varför Moses och Miriams sång?

Karibiska kristna från många skilda traditioner ser idag hur Guds hand grep in för att göra slut på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet. Av denna anledning har Moses och Miriams sång (2 Mos 15:1–21) som motiv för böneveckan för kristen enhet år 2018 ansetts vara en lämplig bibeltext.

Det är en sång av triumf över förtrycket. Detta tema har tagits upp i en hymn, Guds hand leder oss, som skrevs under ett arbetsmöte för det karibiska ekumeniska rådet i augusti 1981. Denna har blivit en ”nationalhymn” för den ekumeniska rörelsen i denna region och har översatts till ett stort antal olika språk, bl a till svenska.

Precis som israeliterna har de karibiska kristna en sång om seger och frihet och det är denna sång som förenar dem. Dagens utmaningar hotar emellertid åter att förslava och utgör på nytt ett hot mot människans värde som skapad till Guds likhet och avbild. Medan människovärdet är omistligt, förmörkas detta ofta såväl av personlig synd som av de sociala strukturernas synd. I vår fallna värld saknar alltför ofta de samhälleliga relationerna sådan rättfärdighet och medkänsla som bör prägla mänsklig värdighet. Makt, våld, orättvisa, missbruk av droger och pornografi samt den smärta, sorg och ångest som följer av detta, utgör erfarenheter som förvanskar människovärdet.

Många av våra nutida utmaningar är i själva verket ett arv från det koloniala förflutna och slavhandeln. Det sårade kollektiva psyket visar sig idag i sociala problem som hör ihop med låg självuppfattning, gäng- och familjevåld samt skadade familjerelationer. Även om de är arv från det förflutna har dessa frågor förvärrats genom den nutida verklighet som många karaktäriserar som nykolonialism.

Under nuvarande förhållanden tycks det vara närmast omöjligt för många av länderna i regionen att komma ut ur fattigdom och skuldkris. Utöver detta fortsätter på många håll lagstiftningen att vara diskriminerande.

Guds hand, som förde folket ut ur slaveriet, gav ständigt nytt hopp och mod åt israeliterna liksom den fortsätter att ge hopp åt de kristna i Karibien. De är inte offer för omständigheterna. Genom att vittna om detta gemensamma hopp, arbetar kyrkorna tillsammans för att tjäna alla människor i denna region, men särskilt de mest sårbara och utsatta.

Med hymnens ord leder Guds hand oss med ny sådd för vårt land, sådd av frihet, hopp och mod.


Guds hand leder oss

1 Guds hand leder oss.

Den skriver om vårt land,

skriver med kärlek och med makt

om fruktan, tårar, sår,

om framgångar vi får.

Allt har skildrats av Guds högra hand.

2 Guds hand leder oss.

Den visar för vårt land,

visar vägen vi skall gå.

Fast vandringen är svår

och lätt vi vilsna går

skall vi ledas av Guds högra hand.

3 Guds hand leder oss.

Den suddar i vårt land,

suddar ut själviskhet och hat.

Vårt vinningslystna spel,

vårt högmod, våra fel

skall raderas av högra hand.

4 Guds hand leder oss.

Den lyfter upp vårt land,

lyfter upp den som fallit ner.

Gud känner oss vid namn

och frigör oss från skam

när vi lyfts upp av Guds högra hand.

5 Guds hand leder oss.

Den helar detta land,

helar vår ande, kropp och själ.

Guds kärlek oss berör,

som ständigt under gör,

när vi helas av Guds högra hand.

6 Guds hand leder oss

med ny sådd för vårt land,

sådd av ny frihet, hopp och mod,

Vi tar varann i hand

och knyter vänskapsband

och förenas med Guds högra hand.

____

The Right hand of God (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

Text: Patrick Prescod

Musik: Noel Dexter (Jamaica)

Svensk text: Per Harling, 2017

Dela på sociala medier: