Hoppa till innehåll

Adventbudskap på människorättsdagen 10 december 2014

Advent är väntan på Kristus som kommer. Han föddes bland djuren, under deras beskydd, eftersom människorna inte gav honom plats. Bibeln uppmanar oss att ta emot främlingen på samma sätt som vi tar emot medlemmar av vårt eget folk. Så lär både Gamla och Nya testamentet. Nästankärleken gäller alla människor. I Guds ögon finns inga ”vi” eller ”de”. Människovärdet och de mänskliga rättigheterna är gemensamma och universella, och oberoende av etnisk tillhörighetmedborgarskap. 

Den kristna tron utgör ett underlag för det finländska samhällets värderingar. Detta märks dock inte alltid i våra handlingar eller i vår lagstiftning. Ibland strider både lagens bokstav och myndigheternas åtgärder mot det allmänna rättsmedvetandet. En brännande fråga är den snäva tolkningen av familjebegreppet. Detta leder till konflikt, särskilt mellan myndigheter och personer från familjecentrerade kulturer.

De senaste åren har vi sett alltför många upprörande händelser då äldre personer som varit helt beroende av daglig hjälp inte har tillåtits komma till Finland för att leva med sina närmaste. En del personer har till och med avvisats från vårt land och hindrats att vara med sin familj. I värsta fall leder denna stränga tolkning av lagen till att finländares far- och morföräldrar överges och lämnas vind för våg när de mot sin vilja tvingas lämna landet. Även om de äldre inte skulle utsättas för direkt livsfara hamnar de familjemedlemmar som bor i Finland i en orimligt svår situation.

En etiskt ohållbar lagtolkning ger inte rätt signaler för samhällsbygget. Den urholkar lagens betydelse och riskerar att minska medborgarnas laglydighet. Till demokrati hör genomskinlighet i förvaltningen, yttrandefrihet, skyldighet att avslöja orättvisor och ansvar att kräva rättelse av missförhållanden i lagen och av omänskliga, orimliga tolkningar och tillämpningar av lagen.

Den kristna etiken förpliktar oss att försöka rätta till regler och hur de tolkas så att alla finländska föräldrar, far- och morföräldrar behandlas lika, oberoende om de har finskt medborgarskap eller inte. De har fostrat barn och barnbarn som bygger vårt land och de har rätt till medmänskligt bemötande, omsorg och ett värdigt liv.

Julen förknippas ofta med familjeidyll. Den blir inte alltid verklighet och berättar inte allt om Kristi födelse. Befriaren föds utanför den mänskliga bosättningen och kommer särskilt till dem som lämnas utanför välfärden och tryggheten, i mörkret och kylan. När vi förbereder oss på rätt sätt för Frälsarens födelse i advent och julfastan öppnas våra ögon att se Kristus i varje medmänniska som söker trygghet. Vi utmanas att öppna våra ögon, våra hem och vårt samhälle och ta emot honom.

Människorättsdagen 10.12.2014

Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland

Dela på sociala medier: