Hoppa till innehåll

Kyrkoledarna vädjar för biståndet, 7 september 2015

Vi undertecknade, ledare för kyrkorna i Finland, vädjar till vårt lands regering att den ska mildra de planerade nedskärningarna i utvecklingssamarbetet. De nedskärningar som är nödvändiga med tanke på den statliga ekonomin bör planeras så att deras verkningar inte förvärrar nöden för de allra fattigaste, vare sig i Finland eller i biståndets mottagarländer. 

Utvecklingssamarbete är ett effektivt sätt att bygga global säkerhet, motverka terrorism och minska orsakerna för människor att överge sitt land och bli flyktingar. Frivilligorganisationernas och kyrkornas biståndsarbete är betydelsefullt eftersom det når de allra mest utsatta grupperna. Vi bör garantera att det arbete som utförts inte äventyras och att yrkeskunskapen inom biståndsarbetet inte försvinner.

Vi bör minnas att också Finland, inte alltför länge sedan, var ett land som själv tog emot hjälp. Den gyllene regeln som vi återfinner i alla världsreligioner utmanar oss att höja oss över själviskheten: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matt. 7:12)

7 september 2015

Ärkebiskop Kari Mäkinen, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ärkebiskop Leo, Finlands ortodoxa kyrka

Biskop Teemu Sippo SCJ, Katolska kyrkan i Finland

Kyrkoledare Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko

Distriktsföreståndare Pasi Runonen, Suomen Metodistikirkko

Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka

Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska baptistsamfund

Kyrkoledare Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Överste Johnny Kleman, Frälsningsarmén i Finland

Kyrkoledare Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko

Samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland

The Revd Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland

Senior Pastor Samuel Vogel, International Evangelical Church

Samfundsledare Pekka Havupalo, Suomen Helluntaikirkko

Ordförande Kenneth Grönroos, Finlands svenska Pingstmission

Dela på sociala medier: