Hoppa till innehåll

Seminarium om fred, diakoni och invandring ur Sant’ Egidios synvinkel

Schema:
Mötesplats: Södra kajen 8, Helsingfors

Välkommen till ett seminarium om fred, diakoni och invandring!

Seminariets huvudtalare är professor Dr. Leonardo Emberti Gialloreti. Han är koordinator för den interreligiösa och ekumeniska dialogen i den romerska Sant´Egidio-gemenskapen. Dr. Emberti Gialloreti är professor i medicin, specialiserad på epidemiologi. Kommentarerna till inläggen kommer att ges ur ekumeniska perspektiv.

Sant’Egidio är en kristen gemenskap som föddes 1968, direkt efter det andra Vatikankonciliet. Gemenskapen uppmärksammar marginaliserade och människor i periferin, och samlar män och kvinnor i alla åldrar och med olika förutsättningar, förenade av ett broderligt band genom att lyssna till evangeliet och det frivilliga och fria engagemanget för de fattiga och freden. Gemenskapen är framför allt känd för sitt diakonala arbete och kombinationen bön och tjänst.

Du kan delta i seminariet på plats i Mikael-salen (Södra kajen 8, Helsingfors) eller via Teams. Länk till Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDViMWI3ZjEtMjNlNS00NzcyLTk5ODItYzk3OGMzZDdiMDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f27e7f52-56da-4871-80c5-bce40a038b98%22%2c%22Oid%22%3a%2210057566-fe3f-44e4-837a-862a1192d454%22%7d

Seminariespråket kommer att vara engelska.

Seminariet arrangeras av Ekumeniska Rådet i Finland och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands Kyrkostyrelse.

Dela på sociala medier: