Hyppää sisältöön

Seminaari rauhasta, diakoniasta ja maahanmuutosta Sant’ Egidion näkökulmasta

Aikataulu:
Tapahtumapaikka: Eteläranta 8, Helsinki

Tervetuloa rauhaa, diakoniaa ja maahanmuuttoa käsittelevään seminaariin!

Seminaarin pääpuhuja on professori, tohtori Leonardo Emberti Gialloreti. Hän on Sant´Egidion roomalaisen yhteisön uskontojen välisen ja ekumeenisen vuoropuhelun koordinaattori. Tohtori Emberti Gialloreti on lääketieteen professori, joka on erikoistunut epidemiologiaan. Keskeisiä huomioita kommentoidaan ekumeenisista näkökulmista.

Sant’Egidio on kristillinen yhteisö, joka syntyi vuonna 1968, heti Vatikaanin toisen konsiilin jälkeen. Yhteisö kiinnittää huomiota syrjäytyneisiin ja marginalisoituihin ihmisiin ja kokoaa yhteen kaikenikäisiä ja -oloista tulevia miehiä ja naisia, joita yhdistää veljellinen side evankeliumin kuuntelemisen ja vapaaehtoisen ja vapaan sitoutumisen kautta köyhien ja rauhan puolesta. Yhteisö tunnetaan ennen kaikkea diakoniatyöstään sekä rukouksen ja palvelun yhdistämisestä.

Seminaariin voi osallistua paikan päällä Mikael-salissa (Eteläranta 8, Helsinki) tai Teamsin kautta. Teams linkki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDViMWI3ZjEtMjNlNS00NzcyLTk5ODItYzk3OGMzZDdiMDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f27e7f52-56da-4871-80c5-bce40a038b98%22%2c%22Oid%22%3a%2210057566-fe3f-44e4-837a-862a1192d454%22%7d

Seminaarin kieli on englanti.
Seminaarin järjestävät Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus.

Jaa somessa: