Hoppa till innehåll

Missionskyrkans sommarkonferens i Borgå

Missionskyrkan i Finland hade sin sommarkonferens i Borgå den 6-9.6. Man samlades under temat Frimodighet.

”Vårt inre behöver ständigt förnyas och vi behöver påminnas om Guds godhet i alla situationer och i alla säsonger i våra liv. Det är lätt hänt att vi misströstar och tappar modet då vi tar del av allt som händer, både nära och fjärran.  Därför är det viktigt att vi på nytt vänder oss till Jesus Kristus som kan ge oss det vi behöver: ny kraft och en ny frimodighet i Honom själv! Just nu behöver varje troende precis all den nåd och frimodighet som Gud har lovat i sitt ord. Och församlingarna har alla skäl och möjligheter att vara frimodiga i förkunnelsen av evangeliet. Vilken förmån vi har att mycket snart samlas igen, tillsammans ropa till Gud och ta emot Hans svar: frimodighet och kraft!”, konstaterade tf samfundsledare Roger Andersson på konferensens hemsida. Sommarkonferensen samlade ca 100-150 människor från olika håll i svensk-Finland men också Borgåbor från stadens olika församlingar.

På torsdagens inledningsmöte hade generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken en hälsning från Ekumeniska Rådet i Finland. Hon konstaterade i sitt hälsningstal att vår gemensamma tro på Jesus Kristus som Guds son och Frälsare förenar alla kristna i samma Guds familj oberoende samfundstillhörighet. Frimodighet har sin grund i Guds kraft. Hon avslutade med ett bibelord från 5 Mos 31;6:” Var tappra och starka! Var inte rädda och låt er inte skrämmas av dem, ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte svika dig, inte överge dig.”

Kvällens huvudtalare var Benjamin Sandell från Vasa. Till vardags jobbar han i Studentmissionen, Vörå församling och med församlingsutveckling. Han talade om frimodigt lärjungaskap och konstaterade att vi är som (lego)byggklossar i Guds bygge. Det är Gud som ser på helheten och vår del är ”låta oss själva byggas upp till ett andligt tempel” (1 Pet 2:5). Vi skall samarbeta med Gud och låta honom bygga sitt hus.

Missionskyrkan i Finland (MKF) är en svenskspråkig frikyrka. Samfundet bildades av föreningen Fria Missionsförbundet år 2004. Missionskyrkan i Finland består av 13 självständiga församlingar som finns på olika orter i Svenskfinland. Samfundet har influenser från pingströrelsen, metodismen, baptismen och den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Missionskyrkan i Finland karakteriseras således av strävan efter ekumenik och är medlem i Ekumeniska Rådet i Finland.

Dela på sociala medier: