Hyppää sisältöön

Missionskyrkan i Finland piti kesäkokouksen Porvoossa

Missionskyrkan i Finland piti kesäkokouksensa Porvoossa 6.-9. kesäkuuta. Teemana oli rohkeus (frimodighet).

Avajaiskokouksessa torstaina pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken toi Suomen Ekumeenisen Neuvoston terveiset. Tervehdyksessään hän totesi, että yhteinen uskomme Jeesukseen Kristukseen Jumalan Poikana ja Vapahtajana yhdistää kaikki kristityt samaan Jumalan perheeseen, riippumatta uskontokunnasta. Rohkeus juontaa juurensa Jumalan voimasta. Hän päätti puheenvuoronsa lainaukseen 5. Moos. 31:6: ”Olkaa vahvoja ja rohkeita, älkää pelätkö älkääkä säikkykö noita kansoja, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä yksin eikä hylkää teitä.”

”Sisäinen olemuksemme tarvitsee jatkuvaa uudistumista ja meitä on muistutettava Jumalan hyvyydestä kaikissa elämäntilanteissa ja -kausissa. Meidän on helppo vaipua epätoivoon ja menettää rohkeutemme, kun näemme kaiken, mitä tapahtuu lähellä ja kaukana.  Siksi on tärkeää kääntyä uudestaan Jeesuksen Kristuksen puoleen, joka voi antaa meille sen, mitä tarvitsemme: uutta voimaa ja uutta rohkeutta itsessään! Juuri nyt jokainen uskova tarvitsee kaiken sen armon ja rohkeuden, jonka Jumala on luvannut Sanassaan. Ja seurakunnilla on täysi syy ja tilaisuus olla rohkeita evankeliumin julistamisessa. Mikä etuoikeus meillä onkaan kokoontua hyvin pian uudelleen, huutaa yhdessä Jumalaa ja saada hänen vastauksensa: rohkeutta ja voimaa!”, sanoi kirkkokunnan vt. kirkonjohtaja Roger Andersson konferenssin verkkosivuilla. Kesäkonferenssi kokosi noin 100-150 ihmistä eri puolilta ruotsinkielistä Suomea, mutta myös porvoolaisia kaupungin eri seurakunnista.

Illan pääpuhuja oli Benjamin Sandell Vaasasta. Hän työskentelee arjessaan Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry eli OPKO:ssa (ruots. Studentmissionen, FSSM), Vöyrin seurakunnassa ja kirkon kehittämisen parissa. Hän puhui rohkeasta opetuslapseudesta ja totesi, että olemme kuin (Lego-)rakennuspalikoita Jumalan rakennuksessa. Jumala on se, joka katsoo kokonaisuutta, ja meidän tehtävämme on ”rakentua elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi” (1. Piet. 2:5). Meidän on tehtävä yhteistyötä Jumalan kanssa ja annettava hänen rakentaa talonsa.

Missionskyrkan i Finland (MKF) on ruotsinkielinen vapaakirkko, Suomen Vapaakirkon sisarkirkko. Kirkkokunnan perusti Fria Missionsförbundet vuonna 2004. Missionskyrkaniin kuuluu 13 itsenäistä seurakuntaa, jotka sijaitsevat eri puolilla ruotsinkielistä Suomea. Se on saanut vaikutteita helluntailaisuudesta, metodismista, baptismista ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Missionskyrkanille on siten ominaista ekumenian tavoittelu, ja se on Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen.

Jaa somessa: