Hoppa till innehåll

God ekumenisk begravinignspraxis, 8 december 2014

1. Vid en begravning skall den avlidnes åskådning och önskemål respekteras (Begravningslagen, 1 kap, 2 §, 3 mom). 

2. Medlemskap i en kristen församling är ur ekumenisk synvinkel en tillräcklig grund för att definiera den avlidnes övertygelse och önskemål om på vilket sätt begravningen ska förrättas. För kristna är begravningsakten viktig både med tanke på den avlidne, de anhöriga och församlingen.

3. Det är önskvärt att begravningsförrättaren också tar hänsyn till begravningsgästernas åskådning. 

4. Den avlidne kan varit medlem i en församling och samtidigt varit med i en annan kristen gemenskap. I sådana fall är det viktigt att båda församlingarna kan samarbeta. Om möjligt kan begravningsakten förrättas som ett samarbete mellan olika traditioner. Till gott samarbete hör att kristna församlingar ger varandra tillgång till sina utrymmen.

5. Det är viktigt att följa den avlidnes önskan också då den avlidnes trosövertygelse känns främmande för de anhöriga. De anhöriga kan utöver begravningsakten ordna en andakt eller motsvarande enligt den egna traditionen, vilket dock inte ersätter den egentliga begravningsakten.

6. I fall den avlidne inte har tillhört någon kristen församling, men de anhöriga ändå önskar en kristen begravning, är det viktigt att de anhöriga och församlingen kommer överens om saken och följer den avlidnes vilja och det berörda kyrkosamfundets bestämmelser.

7. Det är önskvärt att diskutera begravningsarrangemangen medan man ännu lever. Var och en kan formulera sin önskan skriftligt och för sina anhöriga berätta hur man vill ha det.

8. Ifall de anhöriga kommer överens om begravningsarrangemangen i någon annan församling än i den avlidnes hemförsamling är det viktigt att de i god tid före begravningen meddelar om dödsfallet och begravningsarrangemangen till den avlidnes hemförsamling eller religiösa samfund.

8 december 2014

Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland

Dela på sociala medier: