Hyppää sisältöön

Kansainvälinen ekumenia ja globaali vastuu – uusi kausi on käynnistynyt Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) jäsenkunta on nimennyt edustajansa Neuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2024-2026. Uudet edustajat kutsuttiin torstaina 8.2.2024 perehdytystapaamiseen, jossa käytiin läpi SEN:n organisaatiota, toimintaa, strategiaa ja asiantuntija Ari Ojell antoi syväluotaavan katsauksen ykseyspyrkimyksien teologiseen luonteeseen.

Tapaamisen loppupuolella osallistujat pääsivät keskustelemaan pienryhmissä omasta roolistaan ekumeenisella kentällä ja ekumenia hyvistä tavoista.

Ryhmäkeskusteluissa todettiin, että vastakkaisasettelun ajassa, jossa elämme, ekumenia tuntuu raikkaalta ja tarpeelliselta vastaliikkeeltä, kun pyritään rakentamaan yhteyttä eri tavoin ajattelevien kristittyjen kesken. Ekumeniaa hahmoteltiin yhtäältä ideana ja ideaalina, toisaalta käytännön työnä ja edustajuutena, joka toteutuu myös paikallistasolla. Ekumenia voidaan helposti nähdä teologisena ylätason toimintana; kysymys on, miten ekumeniaa sanoittaa ja elää todeksi kristityn elämässä.

Ekumeniassa nähtiin myös voimaa yhteisen työn alustana esimerkiksi yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymyksissä. Keskusteltiin myös suomalaisesta ekumeenisesta kentästä osana globaalia kristinuskoa. Suomen Ekumeenisen Neuvoston painopisteet vuodelle 2024 ovatkin kansainvälinen ekumenia ja globaali vastuu, ja vuoden aikana tullaankin varmasti monipuolisesti avartamaan näkökulmia globaaliin kristillisyyteen ja yhteiskuntavastuuseen.

Jaa somessa: