Hyppää sisältöön

Ekumenian tietopankki

Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä.

Se on Raamatun mukaan sekä annettu lahja että rukouksen ja työn kohde. Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen:

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. (Joh. 17:21)

Ekumenia tulee kreikankielen sanasta oikoumene ja tarkoittaa koko asuttua maailmaa. Ekumeeninen liike on kristillisen kirkon historiassa melko nuori ilmiö. Se on kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluvien kristittyjen yhteinen liike, joka syntyi 1800- ja 1900 -lukujen vaihteessa.

Pariisin baasista, NMKY-liikkeen perustamisasiakirjaa, pidetään yhtenä 1800-luvun merkittävimmistä ekumeenisista asiakirjoista. Siitä on muodostunut esikuva useille muille ekumeenisten järjestöjen baasiksille. Esimerkiksi Kirkkojen Maailmanneuvosto, Ylioppilaiden Kristillinen Maailmanliitto ja Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ovat muotoilleet omat baasiksensa NMKY-liikkeen perustamisasiakijraa mukaillen.

Ekumeenisen liikkeen varhaisista vaiheista on tietoa TT Martti Muukkosen väitöstutkimuksessa: Ecuminism of the Laity.

Modernin ekumeenisen liikkeen alkuna pidetään vuonna 1910 järjestettyä Edinburghin lähetyskonferenssia jonka satavuotisjuhlamuistoa vietettiin 2010. Ekumenian juuret ovat Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen lähetysajattelussa.

Muotoutumisvaiheensa jälkeen ekumeeninen liike vakiinnutti asemansa merkittävänä kirkkojenvälisen yhteydenpidon kanavana heti toisen maailmansodan jälkeen. Ekumenia on toimintaa johon kirkot ja kristilliset yhteisöt osallistuvat omista tunnustuksistaan käsin.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö.

  • Mitä on ekumenia ja kuka on ekumeeninen?
  • Tai mitä tarkoittaa ekumeniikka?
  • Entä mikä kirkko on kristillinen?
  • Mistä on peräisin ajatus laivasta ekumenian tunnuksena?

Oheisilla sivuilla on joitakin vastauksia näihin kysymyksiin.

Jaa somessa: