Hoppa till innehåll

Evangelium för hela skapelsen -hållbarhetsfrågor som ERF:s fokusområde 2022

Ett av Ekumeniska Rådet i Finlands (ERF) tyngdpunkter för år 2022, förutom lokalekumenik, är hållbar framtid. Detta hållbarhetstema syns i mycket av ERF:s arbete, såväl när det gäller ekonomi och administration, som framför allt den praktiska verksamheten och samarbetet kyrkor och kristliga organisationer emellan. I ERF:s ordinarie verksamhet syns temat på två håll; vårmötets seminarium och Ansvarsveckan.

ERF:s vårmöte hålls måndag 21.3 i Grankulla kyrka. Förutom det stadgeenliga vårmötet ordnas även ett seminarium i anslutning till vårmötet. Temat för vårmötesseminariet är Evangelium för hela skapelsen? Temat baserar sig på missionsbefallningen enligt Markusevangeliet 16:15.

Under vårmötet tittar vi närmare på frågor som vad hållbar framtid betyder för kyrkorna, vad innebär det att vara Guds samarbetspartner och ta hand om naturen, samt vem bär ansvaret för en hållbar framtid? Vi får höra inlägg av experter på området samt en paneldiskussion med unga vuxna där vi får höra om deras tankar om framtiden. Vad kan vi göra tillsammans för att världen räddas för kommande generationer?

Man kan delta i det finskspråkiga seminariet på plats i Grankulla kyrka fr.o.m. kl.12:45 eller på nätet. Mer information om seminariet hitta på ERF:s hemsida Kevätseminaari: Ilosanoma koko luomakunnalle? (ekumenia.fi) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.).

Temat för Ekumeniska ansvarsveckan år 2021 och 2022 är Måttlighet. Temat baserar sig på FN:s Agenda 2030 där vi betraktar de 17 hållbarhetsmålsättningarna ur vår kristna synvinkel och går in för att se vad vi utifrån vår världsbild och övertygelse kan bidra till diskussionen och strävan att fullfölja målsättningarna.

Ansvarsveckan firas i år 23–30.10. Ansvarsveckan kommer att innehålla infopaket av olika slag och i samband med Ansvarsveckan kommer olika typer av konserter att ordnas. Konserterna innehåller förutom musik och övrig konst även information om måttlighet och hållbarhet.

I början av oktober ordnas ett större arbetsseminarium med tema Churches for a Sustainable Future. Seminariet ordnas 4-5.10 fysiskt i Diakonissanstaltens lokaliteter i Helsingfors samt på distans och det är trespråkigt med workshops på finska, svenska och engelska.

Även i år är speciellt unga och unga vuxna målgrupp för Ansvarsveckan och de kommer att involveras i planeringsarbetet på olika sätt.

På Ansvarsveckans hemsida finns material av många slag; andakter, predikningar, Dialogpausdiskussioner, intervjuer, mm. Speciellt bör Hållbarhetsboken lyftas fram som en viktig resurs för kyrkor och kristliga organisationers olika verksamhet i anslutning till hållbarhetsarbetet.

I samband med Ekumeniska ansvarsveckan sänds även en ekumenisk tv-gudstjänst. Mer information och inspiration kan du hitta på Ansvarsveckans webbplats Ekumeniska ansvarsveckan 2021-2022 Måttlighet (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.).

Hållbar framtid som tema har även inspirerat lokala och nationella aktörer till att ordna olika typer av seminarier kring hållbarhet. Temat hölls framme på Humlefestivalen 2021 och har även inspirerat till bl.a. en ekumenisk diskussionskväll i Kuopio med temat Kohtuullisuus (måttlighet) i februari i år.

Ekumeniska Rådet i Finland vill uppmuntra alla lokala aktörer att ta vara på tillfället och kombinera de två fokusområdena för 2022 och ordna olika ekumeniska tillställningar t.ex. i anslutning till Ansvarsveckan och diskutera vad kyrkorna och församlingarna tillsammans kan göra för att föra fram evangeliet om Jesus Kristus till hela skapelsen; människor, djur och naturen tillika.

Text: Sarah Tiainen, Ansvarsveckans koordinator

Dela på sociala medier: