Hoppa till innehåll

Ekumeniska rådets rekommendation till kyrkorna

Klimatuppvärmningen och dess inverkan på naturen som hotar hela skapelsen har varit bekant i forskarkretsar i många år. Också kyrkorna i den globala ekumeniska rörelsen har länge uppmärksammat klimat- och miljöfrågor. Under de senaste åren har många människor, särskilt den unga generationen, börjat fråga beslutsfattarna vad de tänker göra åt saken. Samma frågor riktas också till kyrkorna. 

Ekumeniska Rådets sektion för samhällsfrågor har under innevarande verksamhetsperiod ägnat sig åt klimatfrågor. Sektionen har undersökt på vilket sätt det ekumeniska samarbetet i Finland skulle kunna främja de målsättningar som finns i den rapport som den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade i fjol.Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands nyligen godkända energi- och klimatstrategi ”En kolneutral kyrka 2030” är ett viktigt och noggrant förberett dokument, vars förslag och målsättningar skulle kunna tas i bruk också i andra kyrkor.

Ekumeniska Rådet föreslår därför för sina medlemskyrkor att de bekantar sig med dokumentet ”En kolneutral kyrka 2030” och överväger att anpassa det för sin egen verksamhet och undervisning.

Dela på sociala medier: