Hoppa till innehåll

Av kärlek till Gud. Markus 2:18–22

Evangeliet berättar om motsättningar mellan Jesus och de religiösa ledarna. Med Jesus kom något helt nytt in i världen, något som inte passade in i gamla mönster. De frågvisa hänvisade antagligen till veckans två fastedagar, måndag och torsdag, som judarna måste hålla enligt de skriftlärda.


Dessa fastedagar var emellertid inte instiftade av Gud. Enligt Mose lag skulle Israels barn fasta endast under stora försoningsdagen. Det var alltså fråga om bud som pålagts senare, av människor.

Till helgens tema passar det därför att reflektera kring människogjorda påbud. Där människor tillber Gud föds olika ritualer och praktiker. Visserligen behövs dessa för att underlätta livet tillsammans, men ibland kan de yttre formerna få alltför stora dimensioner. Då kan människors krav bli alltför viktiga. Frågan är, gör vi saker för att vara människor till lags eller av kärlek till Gud?

När Jesus talat om varför hans lärjungar inte fastar tar han frågan till en djupare nivå. Han talar om sig själv i relation till det som varit. Han erbjuder inte gamla kläder, utan helt nya, han ryms inte i gamla kärl.

Jesus ord kan också ses i relation till missionsarbetet. När Gud kallar Israels barn att bli hans egendomsfolk utväljer han en plats där folket kan bli bofasta. I det område som förenar tre världsdelar skulle framtidens resande se att det folk som följer Guds bud också blir framgångsrikt. Så skulle Israels folk vittna om Guds storhet i sitt eget land.

Jesu lärjungar blev uppmanade att gå ut till jordens alla hörn och berätta om vad Jesus Kristus gjort för alla människor. Det utlovade landets gränser begränsar inte längre budskapet som ska höras i områden långt borta. Också idag överskrider han människogjorda gränser så att hans rike kan utbredas ännu mer. Jesus begränsar sig inte till de mönster som vi gjort upp åt honom. Han söker hela tiden nya vägar för att kunna sätta sig till bords med syndare.

Frestas vi att se Jesus som en lapp på våra slitna byxor istället för att ta emot de nya kläder han erbjuder oss?

Det svar Jesus ger de frågvisa i dagens evangelietext går på djupet. Svaret tvingade dem att omvärdera allt det som de hade trott om Jesus. Det är skrämmande. Men det kan också innebära början på ett nytt liv.

Jukka Norvanto

Pastor

Missionsteolog för Kylväjä (Såningsmannen)

Översättning: Jan Edström

Dela på sociala medier: