Hoppa till innehåll

Missionhelgen 2023: Guds kärlek sänder oss att älska

Ekumenisk missionshelg firas årligen i oktober. Årets missionshelg är 7-8.10. Missionshelgen har firats sedan 1999. Temat för missionshelgen för år 2023 är: Guds kärlek sänder oss att älska. Missionshelgen uppmanar alla kristna att förmedla Guds kärlek i Kristus över hela världen. Missionshelgen påminner alla kristna om att be för ett gemensamt uppdrag. Förbön för missionen är alla kyrkors uppgift.

Den ekumeniska missionshelgen ger också en möjlighet att bekanta sig med olika kyrkors missionsarbete på den egna orten. Missionshelgen påminner oss om Jesu missionsbefallning enligt Matteus 28:18–20. Ett gemensamt vittnesbörd om Kristus, Kristi frid och försoning är saker som Gud sänder kristna för att förmedla till världen.

Församlingar kan be för den egna missionären och andra missionärer. Gemensam förbön, besök och gemensamma gudstjänster under missionshelgen vittnar om att kristna kan be, tjäna och vittna tillsammans.

Materialet till missionshelgonet har beretts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Ekumeniska Rådet i Finland, Finska missionsrådet och Suomen Vapaakristillinen Neuvosto.

Tjäna Herren med glädje!
Mayvor Wärn-Rancken, generalsekreterare, Ekumeniska Rådet i Finland

Ladda ned materialet som pdf-fil: 

Dela på sociala medier: