Hoppa till innehåll

Ekumenikens takt och ton

Rekommendationerna Ekumenikens takt och ton publicerades hösten 2012. Som plakat passar dokumentet t.ex. till församlingssalen, till skolklassen eller till andra offentliga ställen.

Texten gjorts till en snygg affisch som finns online så vem som helst kan skriva ut den och hänga den på sin vägg.

Rekommendationerna svarar på centrala frågor i fråga om ekumenik. Varför är ekumeniken viktig? Hurdana principer styr det ekumeniska arbetet? Ekumenikens takt och ton har sammanställts av Ekumeniska Rådet i Finland och får fritt användas och kopieras

Kristna tillsammans

Målet för ekumenik är Kristi kyrkas synliga enhet och de kristnas gemensamma vittnesbörd och tjänst.

Gemensam tro

Vi bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln. Vi tror på en enda Gud, Fader och Son och helig Ande.

Respekt

Vi respekterar kyrkornas olika sätt att be och fira gudstjänst och leva ut tron. Ekumenik förutsätter inte att vi godkänner allt i varandras tradition som rätt lära.

Förtroende

Vi litar på att Jesu bön om enhet är starkare än de kristnas splittring. Det skapar tillit och öppenhet mellan oss.

Dialog

Vi lär känna varandra när vi för en jämbördig dialog. Då fördjupar vi oss också i vår egen tradition.

Ledare

Vi respekterar våra kyrkors ledare och förbinder oss att samarbeta med dem. Deras uppgift är att främja goda relationer mellan våra samfund.

Globalt

Vi tillhör den världsvida kristna gemenskapen. Vi verkar för rättvisa, fred, försoning och skapelsens fortbestånd tillsammans med alla människor med god vilja.

Lokalt

Vårt gemensamma vittnesbörd är trovärdigt när vi lär känna varandra och accepterar varandra. Samarbete mellan församlingar på samma ort är ett synligt tecken på kristen gemenskap.

Ja till evangelisation – nej till proselytism

Vi gläds över att varje kristet samfund förkunnar evangelium. Det får dock inte leda till att banden till individens egen kyrka eller kristna samfund försvagas eller bryts.

Rätt kunskap och ett gott vittnesbörd

Vi förbinder oss att förmedla rätt information om varandra. Vi godkänner inte förkunnelse eller information som idealiserar det egna samfundet på bekostnad av ett annat. Vi förbinder oss att tala gott om varandra.

11 oktober 2012

Ekumeniska Rådet i FinlandLadda ned dokumentet (pdf):

Ekumenikens takt och ton_pdf

Dela på sociala medier: