Hyppää sisältöön

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission yleiskokous Roomassa

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (Churches’ Commission for Migrants in Europe, CCME) jäsenistön edustajat eri puolilta Eurooppaa kokoontuivat yleiskokoukseen Roomassa 7.-9.11.2023. Suomesta osallistuivat asiantuntija Ulla Siirto Suomen ev.lut. kirkosta sekä pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta (SEN). Suomesta CCME:n jäseniin kuuluvat Suomen ev.lut. kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko ja SEN.

Ennen yleiskokouksen alkamista, pääsihteeri osallistui Sant`Egidion yhteisön pitämään  rauhanrukoukseen Ukrainan puolesta. Rauhanrukous pidettiin sunnuntaina iltapäivällä Santa Marian in Trasteveren kirkossa, ja kokosi noin 200 osallistujaa. Pääsihteeri tapasi myös professori Leonardo Emberti Gialloretin ja toi SEN:n terveiset. Professori Gialoretti on tulossa Suomeen vierailulle keväällä 2024.

Kolmipäiväiseen yleiskokoukseen osallistui vähän yli 40 edustajaa eri kirkoista ja järjestöistä. Hallituksen puheenjohtaja professori, tohtori Goos Minderman, toivotti yleiskokousedustajat tervetulleiksi. Professori, pastori Daniele Garrone, FCEI:n puheenjohtaja (Federation of Protestant Churches in Italy, FCEI, Italian protestanttisten kirkkojen liitto) toivotti myös osallistujat tervetulleiksi Roomaan. Hän kertoi FCEI:n toiminnasta. Kirkkoliitto koostuu eri protestanttisista kirkoista, joihin kuuluvat mm. luterilaiset, metodistit, valdenesialaiset sekä baptistit. Järjestöllä on myös kaksi tarkkailijajäsentä: helluntaikirkko sekä adventtikirkko. Seurakunnat tekevät ekumeenista yhteistyötä kansainvälisesti, kotimaassa sekä paikallisesti, erityisesti siirtolaisten ja maahanmuuttajien parissa.

Ensimmäisenä varsinaisena kokouspäivänä CCME:n pääsihteeri Torsten Moritz esitteli toimintakertomuksen vuosilta 2020-2023, jonka pohjalta oli yleiskeskustelua.  Iltapäivällä osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, jossa keskusteltiin seuraavien vuosien toimintasuunnitelmaa. Yleiskokous päätti, että toimintasuunnitelma tehdään neljävuotiskaudeksi.

Tiistai-iltapäivällä oli teemaesittely Italian turvapaikka- ja maahanmuuttotilanteesta. Marta Merdini Italiasta kertoi FCEI:n vapaaehtoistyöstä Lampedusasta, jonne monet turvapaikanhakijat tulevat veneellä Tunisiasta. Mediterranean Hope Lampedusa Team on turvapaikanhakijoita vastassa. Hän totesi, että vapaaehtoistyöntekijät haluavat kohdata turvapaikanhakijat arvokkaalla ja kunnioittavalla tavalla. He tarjoavat vettä, väliaikaista suojaa ja vaatetta, jos siihen on tarve.  FCEI tekee myös vaikuttamistyötä turvallisten kulkuväylien puolesta turvapaikanhakijoille ja ettei siirtolaisia tai turvapaikanhakijoita käytetä hyväksi esimerkiksi pimeänä työvoimana. FCEI tekee yhteistyötä mm. St´ Edigio-yhteisön ja Italian sisäministeriön kanssa.

Tohtori Alessia Passarelli kertoi myös Being Church Together -projektista (Kirkot yhdessä). Hän mainitsi, että maahanmuutto oli merkittävä tekijä seurakuntien kasvulle protestanttisissa kirkoissa. Esimerkiksi jo vuonna 2013 maahanmuuttajien osuus  metodisti- ja valdensialaiseurakunnissa oli 25 % ja baptistiseurakunnissa 40 %. Haasteita ovat esimerkiksi eri etniset taustat ja kirkkoperinteet, johtajuus seurakunnissa, kieli ym. Being Church together perustettiin, jotta kirkot voivat tukea toisiaan ja ohjata siirtolaiset oman seurakunnan ja kirkkokunnan piiriin, kun he muuttavat esimerkiksi uudelle paikkakunnalle työn perässä. Tämä auttaa myös kotoutumisessa. Yleiskeskustelussa todettiin, että Euroopassa on samanlaisia haasteita kuin Italiassa, ja voimme oppia toisiltamme hyviksi todettuja, toimivia käytäntöjä.

Keskiviikkona yleiskokousedustajat tekivät ryhmätyötä, jossa käsiteltiin seuraavan neljävuotiskauden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Äänestyksen jälkeen kokous hyväksyi toimintasuunnitelman seuraavin muutoksin: Vuosien 2023-2027 painopistealue rajattaan yhteen painopistealueeseen kolmen sijaan, jotta organisaatiolla olisi parhaat mahdollisuudet vaikuttaa ja saavuttaa parempia tuloksia työssään. Yleiskokous antoi myös palautetta talousarviosta. CCMI:lla täytyy olla realistinen budjetti, joka perustuu taloudellisiin olosuhteisiin, ei toiveisiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on sovitettava yhteen.

Talousasiantuntijan on osallistuttava talousarvion tekemiseen varhaisessa vaiheessa, jotta budjetti voidaan laatia realistisesti. CCMI:n jäsenistöstä löytyy tarvittavaa apua. CCME:lle halutaan tarjota myös ”talkooapua”, niin CCME voi lainata jäsenistön henkilökuntaa jonkun projektin toteuttamisessa. Näin CCME säästäisi myös henkilöstökustannuksissa.

Yleiskokous toivoi myös, että uusi hallitus seuraisi ja valvoisi taloutta tarkemmin ja loisi avoimuuden ilmapiirin, jotta CCME:n jäsenet ovat kartalla taloudellisesta kehityksestä. Uuteen hallitukseen Pohjoismaiden edustajaksi valittiin Maria Kjellsdotter Rydinger Svenska kyrkanista.

CCME antoi myös julkilausuman, jonka yleiskokous hyväksyi.

Mayvor Wärn-Rancken

Jaa somessa: