Hyppää sisältöön

Vetoomus inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolesta

Ryhmä suomalaisten kristillisten kirkkojen johtajia painottaa yhteisessä vetoomuksessa, kuinka kristillisen uskon ytimessä on käsitys jokaisen ihmisen luovuttamattomasta arvosta Jumalan kuvana ja ilmaisee huolensa kansainvälistä suojelua saavien asemaa heikentävistä lakimuutosesityksistä.

Kirkkojen johtajien vetoomus inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolesta

Me allekirjoittaneet haluamme esittää syvän huolemme siitä, miten kansainvälistä suojelua saavien asemaa pyritään heikentämään lainsäädännöllä.

Kristillisen uskon ytimessä on käsitys jokaisen ihmisen luovuttamattomasta arvosta Jumalan kuvana. Kristillisen etiikan kannalta tämä johtaa velvollisuuteen huolehtia heikoimmista riippumatta heidän taustoistaan. Kristillinen näkemys ihmisen luovuttamattomasta arvosta ja heikoimmista huolehtimisesta ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisen arvopohjan muotoutumiseen.

Tämän vuoden alusta lähtien on tullut lyhyellä aikataululla lausuntokierrokselle useita erilaisia maahan muuttaneiden, erityisesti kansainvälistä suojelua hakevien, asemaa heikentäviä lakimuutosesityksiä.

Vetoamme päättäjiin rajamenettelyn käyttöönottoon liittyvien ongelmien poistamiseksi. Kaavailtu uudistus kajoaa ihmisten oikeuteen liikkua vapaasti sekä lisää jo ennestään haavoittuneessa tilanteessa olevien ihmisten riskiä tulla psyykkisesti tai fyysisesti hyväksikäytetyksi. Rajamenettelyä ei tule kohdistaa alaikäisiin lapsiin eikä heidän perheisiinsä eikä muihinkaan erityisen haavoittuviin ryhmiin. Rajamenettelyyn sisältyvä nopeutettu menettely uhkaa myös ei-näkyvien turvapaikkaperusteiden tunnistamista.

Venäjän hybridivaikuttamisen ja välineellistetyn maahanmuuton estämistä koskevat suunnitelmat ovat ristiriidassa useiden ihmisoikeussopimusten, EU-oikeuden sekä Suomen perustuslain kanssa. Vetoamme päättäjiin, että he etsivät mahdollisten turvapaikanhakijoiden takaisintyönnön sijaan muita ratkaisuja.

Vetoamme päättäjiin, jotta he tarkistaisivat käsitystään maahanmuuttosäännösten kiertämisestä. Erityisesti paperittomilla tulee jatkossakin olla mahdollisuus laillistaa oleskelunsa. Perheenyhdistämistä, etenkään alaikäisinä yksin tulleiden lasten oikeutta perheenyhdistämiseen, ei tule entisestään hankaloittaa, ja turvapaikanhakijoiden mahdollisuus vaihtaa työperäisen oleskeluluvan hakijaksi tulee säilyttää.

Lisäksi me kirkkojen johtajat vetoamme turvapaikkaprosessin aikaisen vastaanottorahan ennallaan säilyttämisen puolesta. Vastaanottorahankaltaisten tukien pienentäminen murentaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Me vetoamme, ettei kansainvälistä suojelua saavien oleskelulupien pituutta lyhennettäisi, sillä kansainväliset kriisit ovat usein pitkäkestoisia eivätkä tilanteet muutu nopeasti.  Mikäli kansainvälistä suojelua harkitaan lakkautettavaksi, vetoamme yksilön oikeusturvan kannalta yksilöllisen tutkinnan oikea-aikaisuuden säilyttämiseen harkintavaiheessa. Palauttamiskieltoa tulee noudattaa kaikissa tilanteissa. Vetoamme, että henkilöille, joita ei voida palauttaa, myönnettäisiin jatkossa työn tekoon oikeuttava oleskelulupa tilapäisen oleskeluluvan sijaan.

Lisäksi vetoamme, että kansainvälistä suojelua saavien sekä kansalaisuudettomien kansalaisuuden myöntäminen tapahtuisi edelleen kansainvälisten sopimusten mukaisesti helpottaen heidän kansalaistamistaan. Käytännössä pidennetty asumisaika estää kansainvälistä suojelua saaneen täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnallisiin toimintoihin pitkäksi aikaa.

Vaikka tämä vetoomus kohdistuu maahanmuuttokysymyksiin suunniteltuihin muutoksiin, vetoamme päättäjiin kristillisestä ihmiskuvasta käsin kohtelemaan kaikkia haavoittuvassa ja heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä yhdenvertaisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen riippumatta heidän taustoistaan.

22. maaliskuuta 2024

Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Raimo Goyarrola, Katolinen kirkko Suomessa

Bishop Christian Alsted, United Methodist Church Nordic & Baltic Area

Piirikunnanjohtaja Soile Kasi, Suomen Metodistikirkko

Distriktsföreståndare Leif-Göte Björklund, Finlands svenska metodistkyrka

The Revd Chaplain, Area Dean for Finland Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland

Suomen ja Viron territorion komentaja, everstiluutnantti Saga Lippo, Suomen Pelastusarmeija

Kirkkokunnanjohtaja Aimo Helminen, Suomen Adventtikirkko

Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska baptistsamfund

Samfundsledare Roger Andersson, Missionskyrkan i Finland

Kveekari Lari Junkkari, Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit


Lisätietoja antavat

Asiantuntija Ulla Siirto, Kirkkohallitus (ev.lut.) ulla.siirto@evl.fi puh. 040 688 1440

Yliopisto-opettaja, isä Teemu Toivonen (ort.) teemu.toivonen@uef.fi puh. 040 511 3846

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi puh. 040 163 7798

Jaa somessa: