Hyppää sisältöön

Vetoomus humanitaarisen maahanmuuton puolesta

Vuonna 2022 maailmassa oli noin 103 miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat jättämään kotinsa väkivallan, sotien, erilaisten konfliktien, ilmastonmuutoksen tai jonkun muun uhkaavan kriisin takia. Heistä vähän yli puolet oli paossa oman kotimaansa sisällä. UNHCR:n mukaan pakolaisten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut pakolaiskriisin myös Euroopassa. Maahanmuutto Eurooppaan on kasvussa ja se vaikuttaa myös suoraan Suomen maahanmuuttotilanteeseen.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston turvapaikkakysymysten asiantuntijatyöryhmä on huolissaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien asemasta Suomessa. Erityisesti naiset ja lapset sekä uskonsa tähden vainotut ovat haavoittuvassa asemassa. Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joista yksi on oikeus hakea turvapaikkaa.

Turvapaikkamenettelyssä tulee näkyviin ymmärryksemme ihmisoikeuksista.

Turvapaikkamenettelyprosessissa lähtökohtana tulisi olla ihmisarvon kunnioittaminen.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston turvapaikkakysymysten asiantuntijatyöryhmä vetoaa hallitusneuvottelujen osapuoliin humanitaarisen maahanmuuton puolesta, jotta maahantulijat voivat hakea suojelua ja saada välttämätöntä huolenpitoa.

”Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista.

Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä.” Ps. 82:3-4

”Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä.

Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne

ja rakastakaa heitä kuin itseänne.” 3. Moos. 19:33-34

Helsingissä 25.5.2023

Suomen Ekumeenisen Neuvoston turvapaikkakysymysten asiantuntijatyöryhmä

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (Finlands svenska metodistkyrka)
Asiantuntija Ulla Siirto, Kirkkohallitus (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
Pastori Timo Keskitalo, Patmos Lähetyssäätiö (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
TM Virpi Paulanto (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
Yliopisto-opettaja, rovasti Teemu Toivonen (Suomen ortodoksinen kirkko)
FT, koulutuspäällikkö Pirjo Raunio (Suomen Helluntaikirkko)

Lisätietoja antaa:
Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi


Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. SEN on perustettu vuonna 1917.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö että asiantuntijaelin. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt tukevat kristittyjen ykseyttä. Pyrkimyksenä on myös kirkkojen yhteisen äänen vahvistaminen yhteiskunnassa. www.ekumenia.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Jaa somessa: