Hoppa till innehåll

Förberedelserna inför materialet till Böneveckan för kristen enhet 2017

Förberedelserna för årets tema för böneveckan för kristen enhet har gjorts av en grupp som representerar olika kristna gemenskaper i Tyskland. Den nationella kommittén valdes ut av arbetsutskottet inom Tysklands kristna råd och leddes av Dr Elisabeth Dieckmann.

Särskild tacksamhet riktas till ledarna inom det kristna rådet, ledamöterna av dess nationella kommitté samt till dem som bidragit till arbetet:

 • Revd Dr. Eberhard Amon (Prelate, German Bishops Conference)
 • Pastor Bernd Densky (Baptist Pastor, Consultant of ACK)
 • Dr Elisabeth Dieckmann (Secretary of ACK, Catholic Church)
 • Revd Leonie Grüning (Pastor, Evangelical Church of Germany/EKD)
 • Revd Anette Gruschwitz (Pastor, Methodist Church)
 • Archpriest Constantin Miron (Orthodox Bishops Conference)
 • Revd Scott Morrison (Pastor, Independent Evangelical Lutheran Church)
 • Mrs Ruth Raab-Zerger (Mennonite Church)
 • Dr Dagmar Stoltmann-Lukas (Consultant of the Bischöfliches Generalvikariat, Bishop’s Vicariate General)
 • Revd Jan- Henry Wanink (Pastor, Reformed Church in Germany)
 • Revd Allison Werner-Hoenen (Pastor, Evangelical Church of Germany/EKD)
 • Mr Marc Witzenbacher (Consultant of the Evangelical Church of Germany/EKD)

De föreslagna texterna slutredigerades vid ett möte med den internationella kommittén som utsetts av Faith and Order-kommissionen inom Kyrkornas världsråd samt Påvliga rådet för främjande av kristen enhet. Medlemmarna i den internationella kommittén mötte den nationella kommittén i september 2015 i Wittenberg, Tyskland.


Besöket inleddes i Wittenberg, där Martin Luther levde och arbetade med sin familj sedan han hade lämnat klostret i Erfurt. Man besökte också Luthers födelseort och den kyrka i Eisleben där han döptes. Dessa besök gav en djup förståelse för Martin Luthers betydelse för reformationen i Tyskland.

Dela på sociala medier: